👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand åk 2

Skapad 2018-02-03 18:34 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vad behöver en eld för att den ska brinna? När blir en eld en brand? Hur släcker man en eld? Vi ska läsa, diskutera och ha praktiska övningar.

Innehåll

 Syfte:

 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 

Förmågor som tränas:

Kommunikativa förmågan: beskriva och förklara

Begreppslig förmåga: förstå och förklara: eld, brand, förbränning, bränsle, syre, larma, räddningstjänsten

Förmåga att hantera information: kunna läsa och lyssna till information och sedan använda informationen vid olika tillfällen 

 

 

Innehåll:

  * Lyssna och diskutera sagan Hattstugan av Elsa Beskow

  * Vara med om experiment, ställa hypotes, genomföra och dra slutsats

*   Vilka tre delar behövs för att en eld ska kunna uppstå

  * Arbeta med studiematerialet "Vi lär oss om eld och brand" utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  * Leta efter utrymningsskyltar och hjälpmedel att släcka bränder med i skolans lokaler.

  * Träna utrymningsövning, kunskap om hur man beter sig om det brinner

 *  Hur man larmar 112

  * Besök av personal från Räddningstjänsten

  * Besöka BAS, prova på att släcka olika sorters bränder

 •  

 

 

Bedömning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom att berätta muntligt samt genom praktiska övningar. 

Konkretisering av mål:

Du ska kunna:

 • Berätta om innebörden av begreppen eld och brand.
 • Berätta och visa hur du ska agera om en brand uppkommer. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3