👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2018-02-03 19:05 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 Musik Svenska som andraspråk Bild Svenska NO (år 1-3)
Snart tittar vårblommorna fram och fåglarna har börjat sjunga så smått. Vilka är de? Det ska vi ta reda på! Vi ska också titta närmare på grodans livscykel.

Innehåll

Mål:

* Känna igen och namnge några vilda vårblommor

* Känna igen och namnge några flyttfåglar

* Beskriva grodans livscykel

* Skriva faktatexter med hjälp av tankekartor

 

Förmågor som tränas:

* Kommunikativ förmåga: formulera faktatexter

* Begreppslig förmåga: använda  begreppen i ett djurs livscykel, begrepp i faktatexter om växter och fåglar

* Analysförmåga: jämföra likheter och skillnader

 

Innehåll:

* Läsa och skriva faktatexter om några blommor och fåglar

* Studera och dokumentera grodans livscykel

* Göra fältstudier i skolans närområde

* Rita och måla blommorna och fåglarna

* Designa egna nyckelpigor, skriva texter om dem

* Sjunga några vårsånger

* Några bilduppgifter

* Arbeta enskilt och i par

 

Bedömning:

* Du ska vara aktiv och delta i alla moment

* Redovisa en blomma eller en fågel med hjälp av tankekartor

* Känna igen och namnge tussilago, vitsippa, (blåsippa), stare, koltrast, bofink

* Beskriva och berätta om grodans livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3