👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskans muntliga och skriftliga delar

Skapad 2018-02-04 14:19 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Inom följande engelska område kommer du att utveckla dina kunskaper inom läs- och hörförståelse. Du kommer även att utveckla dina kunskaper kring din skrivna och talade engelska.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna förstå tydlig talad engelska och texter från olika medier

- Kunna lyssna och läsa muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

- kunna lyssna och läsa olika former av samtal dialoger och intervjuer

- Kunna använda strategier för att förstå betydelsebärande ord, talat språk och texter

- Kunna anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll

- Kunna använda språkliga strategier för att göra sig förstådd när språket inte räcker till

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Diskutera
 • Söka fakta i böcker och på dator
 • Redovisa med hjälp av powerpoint

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

-

 

Nivå 2 (Betyg C)

- berätta om flera av människans kroppsdelar

 

Nivå 3 (Betyg A)

-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo
Förstår det mest väsentliga.
Förstår det huvudsakliga och uppfatta tydliga detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Underlätta sin förståelse med hjälp av olika strategier
Använder sig av någon strategi.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier.
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen
Förstår det mest västenliga.
Förstå det huvudsakliga och uppfatta tydliga detaljer.
Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Att kunna formulera sig i skriftliga framställningar med fraser och meningar
Enkelt och begripligt.
Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Att kunna uttrycka sig i skriftligt interaktion med ord, fraser och meningar
Enkelt och begripligt.
Enkelt och relativt tydligt.
Enkelt, tydligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.