👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön

Skapad 2018-02-04 14:30 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar du på något specifikt, till exempel inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna skriva en berättande text.

- Kunna skriva en inledning

- Kunna skriva person- och miljöbeskrivningar

- Kunna skapa spänning i din berättelse

- Kunna avsluta en berättelse

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på filmklipp
 • Diskutera
 • Ge och få feedback
 • Förbättra texter i grupp
 • skriva en berättelse steg-för-steg

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

- I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

- De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

- I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

- De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

- I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

- De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ön ett skrivprojekt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll, struktur och språklig variation
Begripligt innehåll, huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Eleven använder regler för stavning, skiljetecken och språklighet.
Använder grundläggande regler med viss säkerhet.
Använder grundläggande regler med relativt god säkerhet.
Använder grundläggande regler med god säkerhet.
Texter som eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
Enkla beskrivningar och enkel handling.
Utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Ge respons
Enkla omdömen och bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett huvudsak fungerande sätt
Utvecklade omdömen och bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett relativt väl fungerande sätt
Välutvecklade omdömen och bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt