Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG OCH NATUREN

Skapad 2018-02-04 14:34 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Vi kommer bygga vidare på förra terminens Tema - djur och natur, Temat denna terminen kallar vi Jag och Naturen. Det kommer pågå under vår och sommar. Vi kommer göra detta i samarbete med Miljöverkstaden som kommer hålla lektioner för oss i ämnet. Vi kommer besöka skogen och se vad den har att erbjuda, vi ska odla i skolan och plantera i träd i Bruces skog. Temat kommer avslutas med en lägervistelse i Hjelmsjöviks naturskola. Dessutom kommer vi prata om natur i Sverige och natur i andra världsdelar. Vad är skillnaden och vad finns det för djur? Detta kommer avslutas med ett besök i Köpenhamns Zoo bl.a.
Grundsärskola 2 – 7 Estetisk verksamhet Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi kommer bygga vidare på förra terminens Tema - djur och natur, Temat denna terminen kallar vi Jag och Naturen. Det kommer pågå under vår och sommar. Vi kommer göra detta i samarbete med Miljöverkstaden som kommer hålla lektioner för oss i ämnet. Vi kommer besöka skogen och se vad den har att erbjuda, vi ska odla i skolan och plantera i träd i Bruces skog. Temat kommer avslutas med en lägervistelse i Hjelmsjöviks naturskola. Dessutom kommer vi prata om natur i Sverige och natur i andra världsdelar. Vad är skillnaden och vad finns det för djur? Detta kommer avslutas med ett besök i Köpenhamns Zoo bl.a.

Innehåll

JAG OCH NATUREN

Vi kommer bygga vidare på förra terminens Tema - djur och natur, Temat denna terminen kallar vi Jag och Naturen. Det kommer pågå under vår och sommar. Vi kommer göra detta i samarbete med Miljöverkstaden som kommer hålla lektioner för oss i ämnet. Vi kommer besöka skogen och se vad den har att erbjuda, vi ska odla i skolan och plantera i träd i Bruces skog. Temat kommer avslutas med en lägervistelse i Hjelmsjöviks naturskola.
Dessutom kommer vi prata om natur i Sverige och natur i andra världsdelar. Vad är skillnaden och vad finns det för djur? Detta kommer avslutas med ett besök i Köpenhamns Zoo bl.a.

 

SYFTE

# eleven ska utveckla kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem

# eleven ska ges förutsättning att samspela med naturen och omgivningen

# eleven ska sedan kunna använda sina kunskaper om människa och natur och dessutom reflektera över samband och verkan

# eleven ska utveckla kunskaper om sin närmiljö och dess historia

# eleven ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen

# eleven ska utveckla kunskaper om olika hantverk och deras material

# eleven ska få skapa genom slöjd och få välja olika material och redskap

 

VAD

# växter och djur och livsvillkor och levnadsmiljöer

# mönster i naturen - hur påverkar det djur och människor

# hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön

# närmiljön och dess historia

# Sverige och världen

# regler och lagar som berör eleven - allemansrätten

# undersöka och orientera sig i närmiljön

# rörelseaktiviteter i skiftande natur

# allemansrättens grunder

# olika sätt att skapa

# material som kan användas vid skapande - trä t.ex.

# hantverksteknik av olika material

# slöjdmaterialets ursprung - trä t.ex.

 

HUR

# vi kommer läsa böcker och se på filmer

# vi kommer vara ute mycket i naturen och eleverna får fota och filma med sina paddor

# en dag i veckan kommer att vara en utedag som är kopplat till ämnet t.ex. Fredriksdal och Bruces skog

# Miljöverkstaden kommer att ha lektioner med eleverna i skogen

# Miljöverkstaden kommer komma till skolan och hjälpa eleverna med odling

# vi ska sedan försöka odla i ett eget litet växthus

# Vi kommer till att deltag i Bruces skog med en heldag som innehåller bl.a. plantera träd och insektsletande

# Vi ska arbeta mycket med bilder och tecken inom ämnet

# eleverna kommer att få arbeta med olika material från naturen och skapa efter egen fantasi

# eleverna ska även bygga båtar av naturens material och se om dom flyter

# svenska naturen kommer avslutas med en lägervistelse i Hjelmsjövik

# vidare kommer eleverna få kunskaper i djur och natur i övriga världen

# detta genom film och bilder

# vad är skillnaderna? hur sköter vi om vår värld?

# vad finns för djur i Sverige och i övriga världen?

# kan vi hjälpa naturen och djuren?

# detta kommer sedan att avslutas med besök på Köpenhamns Zoo

 

KUNSKAPSKRAV ÅR 9

# eleven kan urskilja och reagera på egenskaper hos några växter och djur

# eleven kan delta i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer

# eleven reagerar igenkännande i olika bekanta miljöer och natur

# eleven deltar i kommunikation om hur val och handlingar påverkar naturen

# eleven kan delta i att orientera sig i närmiljö och natur

# eleven deltar i att beskriva platser i Sverige och i Världen

# eleven deltar i kommunikation angående levnadsregler - allemansrätten

# eleven kan deltaga i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden

# eleven medverkar i att följa allemansrätten

# eleven deltar i att framställa olika slöjdföremål

# eleven deltar i att välja material och redskap

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att ......

Se matris

 

 

Matriser

MOT VAA VEU ES
JAG OCH NATUREN

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Aspekt 1
eleven kan urskilja och reagera på egenskaper hos några växter och djur
Ny aspekt
eleven kan delta i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer
Ny aspekt
eleven reagerar igenkännande i olika bekanta miljöer och natur
Ny aspekt
eleven deltar i kommunikation om hur val och handlingar påverkar naturen
Ny aspekt
eleven kan delta i att orientera sig i närmiljö och natur
Ny aspekt
eleven deltar i att beskriva platser i Sverige och i Världen
Ny aspekt
eleven deltar i kommunikation angående levnadsregler - allemansrätten
Ny aspekt
eleven kan deltaga i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
eleven medverkar i att följa allemansrätten
Ny aspekt
eleven deltar i att framställa olika slöjdföremål
Ny aspekt
eleven deltar i att välja material och redskap

Ny rubrik

FÖRDJUPANDE KUNSKAPER ÅR 9
Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
eleven kan ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper
Ny aspekt
eleven kan berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer
Ny aspekt
eleven kommunicerar om hur olika val och handlingar påverkar naturen
Ny aspekt
eleven kan orientera sig i närmiljö och natur
Ny aspekt
eleven kan beskriva miljöer i närområdet
Ny aspekt
eleven kan beskriva miljö och natur i Sverige och i Världen
Ny aspekt
eleven kan genomföra varierande utomhusaktivitet i olika förhpllanden
Ny aspekt
eleven följer allemansrätten
Ny aspekt
eleven kan framställa slöjdmaterial i olika material
Ny aspekt
eleven väljer lämpliga material och verktyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: