Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återskapande VT18

Skapad 2018-02-04 17:18 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola F – 9 Bild
I år kommer du att få jobba med ÅTERBRUK i olika former och metoder. Inledningsvis kommer jag att hålla i fyra olika workshops utifrån olika samtidskonstnärer. Därefter kommer vi att återskapa tillsammans något som vi sedan bedömer under ett tillfälle. Som slutprojekt kommer du att ha ca8 timmar, uppdelade på fem gånger, på dig att skapa något eget på temat "återbruk". Du kommer att bli bedömd utifrån bildämnets generelle bedömningsmatris utifrån de aspekter du lyckats fånga i ditt projekt.

Innehåll

Gång1
Vi gör en mindemapp om Återbruk och presenterar sedan denna för gruppen.
Vi pratar om Ernst Billgren och jobbar med skapande av bild utifrån ett utklipp - Sampling.

Gång2
Vi gör en mindemapp om vilka Konstnärer vi känner till och presenterar sedan denna för gruppen.
Vi använder oss av mindemapp om Återbruk och skapar av skräp, gör en utställning och samtalar om känslor som väcks.
Vi pratar om Dan Wolgers

Gång3 och 4
Vi använder oss av mindemapp om vilka Konstnärer vi känner till. Vi tar reda på minst fem fakta och letar verk från de olika konstnärerna.
Utifrån denna info skapar vi nya, egna bilder/filmer/bildspel som visar en känsla. vi tar hjälp av olika bildredigeringsvesverktyg bl.a Pixlr.
Små muntliga presentatioer av arbetet görs inför gruppen. 
Vi pratar om Annie Brandth

Gång 5 Helpass
Vi jobbar utifrån det som händer ute, i samhället ........
Tar material från salen som ligger och skräpar.....
Skapar egna bilder som förmedlar något........
Vi har en utställning i slutet av lektionen där man får delge varandra tankar kring egna och andras verk.

Gång 6..........
Nu startar det egna projektet där vi utgår från bildens kunskapsmatris, spånar fritt och landar i en projektmall som blir till grund för det fortsatta arbetet.
Produkten av arbetet skall ställas ut på en utställning:

1m2 tak, golv eller vägg - ÅTERBRUK

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: