Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 Vårterminen 2018: 2

Skapad 2018-02-04 17:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Att träna den skriftliga förmågan.
Grundskola 7
Under några veckor veckor ska vi nu utveckla vårt språk framförallt skriftligt genom att träna på att berätta om det vi kan göra under en dag. Det handlar om att på enkel spanska kunna berätta vad jag gör i skolan och vad jag gör på min fritid.

Innehåll

Målet med undervisningen är att..

Träna på att formulera oss och uttrycka oss skriftligt på lätt spanska. Våra delmål är följande:

 • kunna klockan
 • kunna veckodagarna
 • kunna berätta om en dag
 • kunna tala om din fritid
 • kunna använda verbformerna i presens av vissa verb (ar-verb, er-verb och några oregelbundna verb)
 • kunna använda "småord" som ofta, ibland osv.
 • kunna samtala om vad du har och måste göra
 • kunna böja verbet tener i presens

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att arbeta med kap. 9, 10, 11 och 12 i textbok och övningsbok. Där kommer vi att gemensamt gå igenom kapiteltexterna, träna in nya ord och fraser och arbeta med övningarna som hör till och som finns i övningsboken. Det kommer att bli läxa varje vecka, framförallt nya ord, fraser och dialoger.

Under lektionerna kommer vi att arbeta både enskilt och parvis. Mycket tid kommer att läggas på den skriftliga förmågan. Vi kommer att ha grammatiska genomgångar med efterföljande övningar på de olika momenten. Hela tiden kommer eleverna att få träna på att också prata inför hela klassen, det är ett viktigt moment för att utveckla den muntliga förmågan. När det gäller förhör på ord som varit i läxa kommer eleverna ibland att få rätta varandras läxa, därigenom får man ännu en möjlighet att träna på orden. 

För att träna på att formulera oss kommer vi att skriva en text och berätta vad vi gör i skolan en vanlig dag. Vi kommer också att träna på att uttrycka oss skriftligt genom att skriva små brev till varandra. 

 
 
Detta kommer jag att bedöma....
 • Formulera sig skriftligt ( hur du skriver en text om en dag i skolan)
 • Uttrycka sig skriftligt ( hur du skriver ett brev om det ni gör på fritiden)
 • Redogöra och kommentera ( vilka synpunkter du har om någon annans text)
 • Bearbeta och förbättra ( hur du förbättrar dina texter efter olika kommentarer från mig och kamrater)
 • Kommentera och jämföra ( hur du jämför olika texter)
 • Formulerar sig muntligt

 


 
Buena Suerte
Nettan
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: