Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Ön

Skapad 2018-02-04 17:46 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Ön - Ett skrivprojekt i fem delar.

Innehåll

Syfte

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Formulera sig och kommunicera i skrift
 • Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Urskilja och följa språkliga regler

Kunskapskrav 

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Du kan skriva texter med innehåll, struktur och språklig variation.
 • De berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
 • Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kan ge och ta emot emot respons samt bearbeta din text. 

 

Genomförande 

"Ön" är ett skrivprojekt i flera steg där du får specifik undervisning om en viss del av skrivprocessen som du sedan får applicera när du skriver nästa kapitel av din berättande text. Varje kapitel har instruktioner som du ska följa. Efter varje kapitel får du ge och ta emot kamratrespons samt bearbeta din text utifrån den respons du har fått. 

Under arbetets gång arbetar vi med:

 • Skrivövningar och skrivuppgifter för att skriva spännande, skriva miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, dramaturgi och hur man avslutar en text. 
 • Skrivregler 
 • Kamratbedömningar 
 • Tankekartor

 

Bedömning

 • Du ska kunna skriva en berättelse där innehållet följer givna instruktioner. 
 • Bedömningen avser också din förmåga att kunna skriva en berättelse så en läsare kan följa med i berättelsen. Det ska finnas en röd tråd med en inledning, tydlig handling och tydligt slut. 
 • Din förmåga att beskriva miljöer, händelser, personer. 
 • Din förmåga att använda stor bokstav, skiljetecken, ny rad och talstreck vid dialog.
 • Hur du ger och tar emot kamratrespons samt bearbetar texten utifrån den respons du har fått. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: