Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp SO Vt-18

Skapad 2018-02-04 18:22 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 3

Innehåll

 

LPP   SO Vt-18

 

VT-18

 

Syfte

 

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                                                                                             (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • Normer och regler i elevens vardag, till exempel i skola, sportsammanhang och sociala medier.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

Du ska:

 

 • Känna till våra värdegrundord i vår ”Värdegrundsblomma” i arbetsmaterialet om värdegrunden.
 • Lära dig att dina handlingar får konsekvenser, bra och dåliga.
 • Känna till våra klassrumsregler.
 • Kunna resonera kring våra regler och vår värdegrund.
 • Känna till några olika yrken och vad dessa innebär
 • Känna till några samhällsfunktioner och samhällsservice och hur de kan hjälpa dig
 • .
 • Känna till olika religioner.
 • Känna till några historiska händelser och olika tidsperioder.
 • Känna till barnkonventionen och alla människors lika värde.                                                                                                                                                                                     

 

 • Vi ska jobba med yrken, samhällsfunktioner och samhällsservice.
 • Vi tränar varje dag på att prata och lyssnar på varandra och låta alla komma till tals
 • Arbeta med material om olika yrken, titta på filmer och göra studiebesök.
 • Vi skall gå igenom de vanligaste religionerna, dess heliga böcker och gudstjänst ”lokaler”
 • Vi skall arbeta med hur livet var förr i tiden, hur bodde man, vad man åt osv.
 • Undersöka hemortens historia. Orientera oss i närområdet och besöka olika byggnader.

 

 

 

                                                                                                                                        Förmågorna – The Big 5

 

Analysförmågan tränar vi när vi resonerar kring det vi gör och diskuterar på våra klassråd. Vi ställer oss frågor som t ex ”Hur påverkar jag min omgivning genom mina handlingar?” och ”Hur kan jag bidra till ett bra klimat, trevlig stämning i skolan och hemma?”, ”Hur påverkar Barnkonventionen mig?”

 

Den kommunikativa förmågan tränar vi när vi diskutera och pratar om vad vi gör.

 

Den begreppsliga förmågan tränar vi när vi använder oss av adekvata begrepp för det område vi arbetar med.

 

Procedurförmågan umgås med varandra utifrån den värdegrund vi har. När vi ser att vårt handlande får konsekvenser.

 

Den metakognitiva förmågan tränas när vi diskuterar vad vi har lärt oss och vilka konsekvenser vårt lärande får för oss själva.

 

 

 

Teman

 

Ht-17

 

Värdegrund.

 

Yrken

 

Samhället

 

Vt-18

 

Värdegrund.

 

Religion

 

Förr i tiden.

 

Vi bor i Sverige.

 

Barnkonventionen.

 

Bekanta oss med karta/jordglob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

SO Centralt innehåll Grundsärskolan

Centralt innehåll i årskurs 1-6

Att leva tillsammans
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
Normer och regler i elevens vardag, till exempel i skolan, sportsammanhang och sociala medier.
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i Sverige
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
Att leva i världen
Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
Att undersöka verkligheten
Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Ämnesspecifika begrepp
Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: