👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma område Procent och Statistik Åk 9

Skapad 2018-02-04 21:20 i Stordammens skola Uppsala
Måldokument området procent åk 9
Grundskola 7 – 9 Matematik
Snart är det dags att börja fundera på lån, amorteringar och ränta. Hur gör du för att beräkna kostnaderna för ett lån över ett år, över flera år? När du läser olika undersökningar så pratar man om att det ökat ett visst antal procent eller att det ökat ett visst antal procentenheter – vad är skillnaden?

Innehåll

Tid

Vecka 9-13 

Begrepp i området:

Procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille.

Lägesmått, spridningsmått, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, lådagram, kvartil.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
  • Beräkna andelen. Hur många procent är 13 kr av 50 kr?
  • Beräkna delen. Beräkna 8% av 200 kr.
  • Beräkna det hela. Hur mycket är 100% om 4% motsvarar 44 st?
 • Räkna med förändringsfaktor.
 • Använda procentberäkningar i olika vardagliga sammanhang t.ex. vid ränteberäkningar och vid jämförelser.
 • Skilja på procent och procentenheter.
 • Räkna med promille.
 • Räkna med upprepade förändringar.
 • Lösa procentproblem med hjälp av ekvationer.
 • Begrepp inom statistik (se ovan).
 • Metoder för att beräkna och redovisa statistiska undersökningar.
 • Läsa av värden i diagram och använda dem i beräkningar, t ex den procentuella förändringen. 

Prov onsdag 25 mars (vecka 13)

Planeringar och läxor läggs i Lärloggen. 

Uppgifter

 • Muntligt resonemang om procent

 • Muntligt resonemang om procent

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Procent Åk 9

Kunskapskrav området Procent

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.