Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråkräkning utvklass 7-9

Skapad 2018-02-04 21:23 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Du möter ofta bråk i din vardag. När du ska baka behöver du kanske 1 / 2 dl socker och kanske 1 / 4 dl mjöl. När vi pratar om tid används också ofta bråkuttryck " jag kommer om en halv timme".
Grundskola 7 Matematik
Under arbetet med bråk ska du "öka" dina kunskaper i bråkräkning. Du ska kunna jämföra bråk och göra beräkningar med bråktal. Se uppräkningen nedan för en mer exakt uppräkning av målen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Målen med arbetsområdet är att du ska kunna:

- vad ett bråk är
- skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
- jämföra storleken mellan olika bråk
- förkorta och förlänga bråk
 - räkna ut en viss del av ett antal
- addera och subtrahera bråk med olika nämnare
-  skriva om bråk med olika nämnare

 

Begrepp du måste kunna:
bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förenkla, del av andel

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta och dela in arbetet i små grupper efter kunskapsnivå så det blir bra diskussioner och kunskapsutveckling på den nivån

eleven ligger. Även individuella uppgifter efter nivå kommer att vara en del i arbetet. Tex, stenciler, arbetsböcker, praktiskt material som Palinspel, samt tester från skolverkets material Diamant, men  även arbete i  i de digitala läromedel som några elever har att till gå.  

Förmågorna vi ska träna på är:
- skriva och lösa problem och tänka efter om det vi gjort är ett bra sätt att lösa problemet
- välja ut bra sätt att lösa uppgifter
- ha "matteprat" om olika sätt att lösa uppgifter

 Visa vad du lärt dig

Diagnoser på att du kan de viktiga begreppen som är listade ovan.
Diagnos på hela kapitlet.

Skriftligt prov.

Tidsram

Prov i vecka 18. Del 1 på onsdag och del 2 på torsdag.

Se kunskapskraven för de olika nivåerna.

Se aktuella delar ur kunskapskrav för åk  9 nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: