Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen vecka 6

Skapad 2018-02-04 22:16 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen Vecka 6

Innehåll

 

Vecka: 6

 

Lektionsplanering Grupp:

 

Måndag:


Lektion 1: Rimfiskar: Vi repeterar de rimfiskar vi introducerat tidigare och introducerar nya. 

Lektion 2: Samarbeta: Vi fortsätter med boken Samarbeta, samt de samarbetsövningar som hör till.

Lektion 3: Skapande : Vi gör igelkott och kanin i saltdeg. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag:

 


Lektion 1: Rimfiskar: Vi repeterar de rimfiskar vi arbetat med tidigare .

Lektion 2: Flyta-sjunka: Vi provar om olika saker flyter eller sjunker : Material: olika föremål och vattenskål, vi tittar på Tiggy testar Flyta-sjunka. ( Halvgrupp)

Lektion 3: Vi fortsätter med boken samarbeta och har nu lagt till nya nya övningar ( Se planering) 

Barnen målar de figurer de gjort i saltdeg. ( Halvgrupp) 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:


Lektion 1:  Samarbeta med kamrat i hallen: Tydlig introduktion av kompishjälp. 

Lektion 2: Vi går på utedag till Värbyängens lekplats. På vägen letar vi efter lätta saker och tunga saker. 

Lektion 3: Vi använder oss av hinkar och sand för att ytterligare visa på tung-lätt ( Vi tar hinkar med oss)

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: