Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur utvecklas barnens språk genom att vi använder olika uttrycksformer?

Skapad 2018-02-05 07:58 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Böcker och sagor, olika uttryckssätt.

Innehåll

Pedagogisk planering

Vilket innehåll ska behandlas:

Bekanta oss med böcker och sagor.

Läroplansmål:

"utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,"  samt att barnen

" utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,"

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Vi vill att barnen ska bli trygga och skapa sig en identitet samt våga känna tillit till sin egen förmåga och utveckla en självständighet. Även utveckla barnens ordbegrepp och ökat ordförråd, koncentration, samspel, samt att barnen skall fungera både i grupp och enskilt.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi kommer att jobba i smågrupper, två barn  och en pedagog.Genom observation och reflektion tar vi reda på barnens behov. Barnen görs delaktiga genom att vi sätter upp bilder på väggarna, de får titta på bilderna på Ipaden.  Genom observation,och reflektion försöker vi se hur vi ska gå vidare samt genom dokumentationsprotokollen 1,2,3 och Unikum. Alla pedagoger på Spindeln är ansvariga. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogerna och föräldrarna? Dokumentations-och utvärderingsmetoder?

Genom att vi har dokumentation på väggarna och visar bilder på Ipaden synliggörs lärandet för barnen, pedagogerna och föräldrarna samt genom dokumentationsprotokollen 1,2,3 och Unikum. 

 

Planeringen upprättad av Jasmine, Liselotte & Pia.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: