Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik - skelettgruppen- klockan

Skapad 2018-02-05 07:59 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer arbeta med klockan tillsammans med våra 4 och 5 åringar. Vi kommer fokusera på hel och halvtimme.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Tid är en aspekt som barnen på förskolan börjar intressera sig för - "när går jag hem?" "vilken tid börjar jag imorgon?"
Barnen ser klockan och klockan är en aktiv del i vår verksamhet. Barnen studerar klockan själva och tillsammans med oss. De vägleder varandra och försöker tillsammans konstruera för att hitta tiden och dess möjligheter.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål - Koppla läroplansmål.
Begränsa till högst tre mål.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- använder klockan och tidsaspekter i sitt samtal om vardagen.
- Jämför tiden och lägger märke till rutiner sammankopplat med klockan.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

- vi kommer utgå från en pedagogisk klocka - där vi ställer in hel och halvtimme. Det kommer från början vara sammankopplat med ett klockslag som är bekant för dem exempelvis hemgång, start på dagen, lunch, vila o.s.v.
- Vi kommer skapa ett klockschema som symboliserar dagens olika moment.
- Vi kommer spela klockspel - memory. Det står ett klockslag på ena bilden och är en bild på klockan på det andra.
- vi kommer använda oss av ett onlinespel, som heter kunskapsstjärnan.

Förutsättningar - 
Samling Måndagar, 13 barn, språkrummet, skelettgruppen ålder 4-5 år, förskollärare ansvarar för samlingen, arbetet kommer fortgå från januari till maj. en samling är ca 30 minuter.

Dokumentation - 
Vi kommer dokumentera med Ipad, barnen kommer få fota olika viktiga moment för barnen och sammankoppla med tid.

Förberedelser
Skapa ett klockmemorie.
 Ta fram tomma klockor som barnen kan fylla i.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: