Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2018-02-05 07:59 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Förskola
Rörelse

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

 

Barnen är indelade i tre grupper. En med de äldre barnen och två med yngre barn. Barnen visar stort intresse för att springa, klättra, hoppa och lyssna på musik. Vi ser att vissa barn har svårare att klättra och hoppa och vi vill utmana alla barn så de vågar prova mera och stärka sin självkänsla och grovmotorik.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 

 Vi kommer att jobba med rörelse, grov och finmotorik. Där rörelsen och hälsa ligger mest i fokus.

Vi kommer använda oss av olika "gymnastik" övningar, hinderbanor, motorik och koordinations övningar samt rörelse lekar.

 Vi kommer att arbeta mycket med fysiska aktiviteter, vi planerar in en förmiddag i veckan till detta. Vi kommer att ge barnen  tillgång till hjälpmedel så som balansplattor, hinderbanor, ärt påsar .ribbstolar.

Barnen skall få bättre grovmotorik, lära känna sin kropp bättre och våga utmana sig själva till nya saker. Vi vill stärka barnen i  grovmotorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill att barnen ska veta att allt man äter inte är lika bra, nyttigt för kroppen. 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmåga?

Vi kommer att jobba med rörelse, grov och finmotorik. Där rörelsen och hälsa ligger mest i fokus. Vi kommer utmana barnen så att de vågar mer och får prova på nya saker.

Vi kommer använda oss av rörelseband med olika övningar, musik,. ärtpåsar. sjalar, balansövningar,olika "gymnastik" övningar, hinderbanor, motorik och koordinations övningar såsom att gå på tå, häl, krypa, åla,rulla mm samt rörelse lekar. 

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi vill dokumentera barnen i deras olika övningar genom att ta kort och skriva vad de gör. Ansvarig pedagog för aktiviteten gör detta.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: