Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA1 Läsårsplanering

Skapad 2018-02-05 08:23 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Läsårsplanering för SVA 1 Erikslund och Hushagen
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här kursrummet kan du hitta information, material och uppgiftsinstruktioner till alla de moment vi arbetar med tillsammans under lektionerna. Har du t.ex. missat något eller är sjuk och inte kan vara med under en lektion så kan du gå in här och "läsa ikapp" ändå. Har du frågor om en uppgift eller något annat i kursen så kan du maila mig på hanna.boremyr@edu.borlange.se

Innehåll

Intervju & Personligt brev
Du får börja med att intervjua en klasskamrat. Till detta förbereder ni 3-5 frågor som kan ge intressant information om de som du ska tillbringa läsåret i kursen med. När ni intervjuat färdigt så får ni presentera varandra i helklass. Efter detta så får du skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina intressen och tankar kring att börja gymnasiet.

Mål med uppgiften: Lär känna varandra och visa nuvarande lärare dina aktuella skriftkunskaper.

Dystopier
Nu ska vi börja läsa och titta på film! I det här momentet tittar vi på kortfilm som på olika sätt berör teknologins möjligheter - och problemen med dem både som det ser ut idag och som det skulle kunna se ut i framtiden. Vi läser också lite texter om och inom genren och jobbar med läsförståelse. Ni får arbeta i grupp (2-3 personer) med att skriftligt skildra en egen dystopisk framtidsvärld (ca. 100-200 ord). Om möjlighet finns kommer vi här att samarbeta med bildelever.

Mål med uppgiften: Läsa och diskutera. Träna på arbete i grupp.

Grammatik
Vi arbetar regelbundet med grammatik under kursen, med störst fokus på ordföljd (rak/omvänd). Grammatiken utvecklas mycket genom regelbunden läsning, och därför kommer ni att läsa mycket både under och utanför lektionerna. I uppgiften "Blandad grammatik" hittar du olika klipp, övningar och facit så att du kan öva/repetera hemma.

Olika texter & Källkritik
a) Nyheter och källkritik: I det här momentet får ni ett nyhetshäfte med olika nyhetsartiklar och övningar där ni tränar källkritik och på att granska andras texter. Vi diskuterar olika texters syften och innehåll både i grupp och individuellt.

b) Reportage (grupparbete): Ni får skriva ett reportage i grupp, och förbereder er genom att skriva ned ett antal frågor kring hur det är att arbeta som lärare på en yrkesutbildning innan ni går ut och intervjuar en lärare. Ni skriver sedan reportaget gemensamt, och använder en checklista samt ett reportage vi läst innan som mönster/mall.

c) Referat: Ni läser en debattartikel om ungdomsspråk och ska sedan skriva ett helt sakligt referat (en sammanfattning) av den. Till hjälp har ni ett exempelreferat och en checklista.

Mål med uppgifterna: Att visa er förmåga att kritiskt granska och värdera innehåll, förmåga att översiktligt återge huvudsakligt innehåll, förmåga att samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, kunskap om skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

Skönlitteratur: Analys och reflektion kring två teman: Kärlek och Hopp.
Vi börjar med en föreläsning om skönlitteratur och några viktiga begrepp. VI läser två korta noveller om kärlek. Sedan ska ni se filmen "Freedom Writers" och läsa novellen "Flickan". Fokus här är att reflektera kring innehåll, tema och budskap i filmen och novellen. Ni skriver en jämförande analys.

Mål med uppgifterna: Visa att du kan redogöra för innehåll i modern skönlitteratur.

Jultema (om vi hinner)
Vi ser några avsnitt av "Sunes jul" samt läser en novell om en kriminell tomte.

LOV

Argumenterande text och tal (Vecka 2-4)
Ni lyssna på en föreläsning: Vad är en argumenterande text? Hur ska den se ut och vad ska den innehålla? Vilka slags argument finns det? Hur argumenterar man framgångsrikt med andra så att de lyssnar och inte bara försvarar sig?

a) Debatt: Ni delades in i grupper och fick i uppgift att förbereda argument och motargument för en specifik tes (t.ex. gratis godis till elever i skolan), medan era motståndare gjorde samma sak. Sedan träffades ni i ett debattprogram i klassrummet där ni fick argumentera för era teser, och mot motståndarens.

b) Skriva insändare: Ni får läsa och analysera två insändare om skoluniform. Sedan är det dags att skriva en egen insändare om valfritt ämne (tal/skirftspråk? Något relaterat till modersmål?.). Ni fick använda en av insändarna som ni läst som mönster. Har du inte gjort din insändare än så hittar du instruktion och material nedanför.

Mål med uppgifterna: Visa att du kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

Språksociologi
a) Vi inleder momentet med en föreläsning (du hittar powerpointen från föreläsningen nedanför). Missade du föreläsningen så behöver du titta på den, och på den korta filmen som jag har länkat till.

b) Efter föreläsningen fick ni med er en hemuppgift som gick ut på att intervjua en kompis och en vuxen (gärna en förälder) om språklig variation (hur man använder språk hemma och på andra platser och varför). Vi ska sedan diskutera vad ni kommit fram till i helklass.

c) Momentet fortsätter med att ni ska läsa ett antal artiklar om språk och arbeta med både innehåll och läsförståelse. Har du missat att läsa så hittar du artiklarna nedanför.

d) Referat (paruppgift): Ni ska skriva ett referat av en artikel om språk. Detta blir ett sätt för er att repetera det du lärde dig förra terminen när vi skrev referat av en insändare, och ett sätt att förbereda er för det nationella provet som närmar sig. Där måste ni kunna referera till andra texter på rätt sätt. Ni hittar artikeln och referatinstruktionen nedanför.

e) Skriftlig uppgift språksociologi. Vi går igenom vikten av att följa en instruktion. Du kommer sedan att få göra en skriftlig uppgift som liknar den i det Nationella provet. Här är det viktigt att du har hängt med i ämnet (språksociologi), att du läser och förstår instruktionen, och att du har lärt dig referera och hänvisa till andra källor. Din text ska vara mellan 300-700 ord för att bli godkänd.

Mål med uppgifterna: Visa att du kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

LOV (Vecka 9)
Ha ett skönt och spännande lov. Ladda batterierna tills vi kör igång igen :)

 

Samtal och Muntligt prov i Språksociologi (Vecka 10)
Muntligt prov i grupper på begreppen i momentet språksociologi. Jag kommer denna vecka och nästa också att ha korta samtal med er om hur ni ligger till i kursen.

Förberedelser + muntligt nationellt prov (Vecka 11-13)
Måndag vecka 11 är friluftsdag! Sedan är är det viktigt att du är med och får den förberedelse du behöver inför den muntliga delen (Del A) i Nationella provet. Temat som erat tal ska handla om är "Tid för förändring". Nu när vi börjar med nationella proven kan det vara bra att du känner till olika slag strategier för att läsa och skriva. Vi ska arbeta mer med dessa strategier i klassen, och allt material finns här i Unikum.

Måndag vecka 13 ska alla talen hållas, se tider och sal nedan:
- Provtid för Hushagseleverna: 9-11 i sal 132 på Hushagen
- Provtid för Erikslundseleverna: 12-15 i sal 132 på Hushagen

Obs: MYCKET VIKTIGT att du kommer i tid till din provtid och att du har med dig ditt förberedelsematerial.

 

LOV (Vecka 14)
Dags för lov igen! Ha ett skönt och spännande lov. Ladda batterierna tills vi kör igång med de sista delarna i Nationella Provet :)

 

Förberedelser + Läs- och Skrivdelarna av det nationella provet (Vecka 15-16)
Ni förbereds inför de sista två delarna i Nationella Provet. Kom i tid till provtillfällena. Glöm inte penna och sudd. Se provtid och sal nedan:
- NP Läsförståelse: Tisdag 17 april kl. 11.30-14.30 (120+ min). Hörsalen Erikslund.
- NP Skrivdelen: Torsdag 19 april kl. 12-15.30 (180+ min). Hörsalen Erikslund.

Moment: Skönlitteratur - Läsa, analysera, tala (Vecka 17-21)
Se "BRB" (Black Mirror och håll muntligt anförande i grupp).

Mål med uppgifterna: muntligt

 

 

Samtal och sista chansen för inlämning av rester (Vecka 21-22)

Nu har du kommit långt! Härligt. De här veckorna har vi avslutande betygssamtal, och så är det sista chansen att lämna in rester. 

 

 

 

Uppgifter

  • Moment: Skönlitteratur (Läsa, analysera, tala)

  • Blandad grammatik

  • Nyheter, reportage och källkritik (några elever har denna kvar)

  • Novell: Duell i sal 17

  • Insändare

  • Språksociologi

  • Skriv referat

  • Debattartikel (övning inför NP skriv)

  • Strategier för snabbare utveckling: Förstå bättre, minns bättre, skriv bättre

Matriser

Sva
Svenska som andraspråk 1

E
C
A
Diskussion, Debatt, Anförande
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Referat, Debattartikel, Insändare
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Grammatik och Språkproduktion
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Skönlitteratur m.m.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Referat, Debattartikel, Insändare
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Språksociologi: Debattartikel
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Inlärningsstrategier
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: