Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9 - Kapitel 3

Skapad 2018-02-05 09:06 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med volym, skala och likformighet.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:
- förstår vad volym är för något
- ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar
- använda olika enheter för volym
- beräkna volymen för olika rymdgeometriska kroppar
- beräkna arean av begränsningsytan
- förstå area- och volymskala
- förstå och räkna med likformighet

Bedömningsuppgifter:

Problemlösningsuppgift som läxa
Prov (rött eller blått)
Problemlösningsuppgifter som tränas på och genomförs under lektionstid

Matriser

Ma
Sammanfattande matris för arbetsområdet Geometri kap 3

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Ma
Bedömning av prov åk 9 Kapitel 3 Geometri - Rött

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 5 Problemlösning med volym
Uppgift 7 Problemlösning med likformighet
Uppgift 7 Problemlösning med likformighet
Uppgift 6 Problemlösning med volym och volymskala
Uppgift 8 Problemlösning med volym

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 3 Likformighet
Uppgift 2 Räkna med volym
Uppgift 5 Problemlösning med volym

Metod

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 1 Beräkna volym för spetsiga geometriska kroppar
Uppgift 2 Räkna med volym
Uppgift 6 Problemlösning med volym och volymskala
Uppgift 7 Problemlösning med likformighet
Uppgift 8 Problemlösning med volym

Resonemang

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 4 Likformighet
Uppgift 6 Problemlösning med volym och volymskala

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 5 Problemlösning med volym
Uppgift 8 Problemlösning med volym

Ma
Bedömning av prov åk 9 Kapitel 3 Geometri Blått

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 10 Problemlösning med volym

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 1 Namn på geometriska former
Uppgift 2 Enhetsomvandling
Uppgift 3 Enhetsomvandling
Uppgift 6 Räkna med volym av rätblock
Uppgift 7 Likformighet
Uppgift 9 Volymskala

Metod

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 4 Beräkna volym för olika geometriska kroppar
Uppgift 5 Räkna med volym för spetsiga geometriska kroppar
Uppgift 9 Volymskala
Uppgift 6 Räkna med volym av rätblock

Resonemang

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 10 Problemlösning med volym
Uppgift 8 Likformighet

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 9 Volymskala

Ma
Åk 9 Soluppgift kap 3 Akvariet

Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer metod som fungerar för att lösa uppgift A, B och C.
Väljer metoder som fungerar väl för att lösa problemet i A, B och C.
Väljer ändamålsenliga och väl fungerande metoder för att lösa samtliga problem.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar kunskap för sambandet mellan volymenheter.
Visar viss kunskap för sambanden mellan begränsningsarea och volym.
Visar kunskap för sambanden mellan begränsningsarea och volym.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Löser i huvudsak A, B och C.
Löser A, B och C. Löser delvis eller helt D, men lösningen har vissa brister.
Löser samtliga uppgifter korrekt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Föreslår realistiska mått på akvarium i uppgift A och B.
Anger realistiska mått i A och B och gör en ansats till korrekt resonemang till D.
Val och motiveringar till samtliga uppgifter är relevanta och korrekta.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Problemlösning - Geometri åk 9

Problemlösning - Förstora kuber

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: