Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - skelettgruppen - längd

Skapad 2018-02-05 09:16 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
Ett planeringsarbete för längd (centimeter och meter) på klockarstugans förskola inom LiCa förskolor
Förskola
Arbetet har utgått ifrån projektet med kroppen , intresset för centimeter och meter kom i samband med att vi mätte olika djurs tungor. Vi vill ta tillvara på intresset och skapa en miljö för att utmana barnens lärande.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

På förskolan arbetade vi med tungan - vi jämförde olika djurs tungor, funktioner och längd. Vi märkte att barnen snabbt skapade intresse för hur olika långa tungorna var - de vill jämföra. Vi hämtade en linjal och målade sträck för att se och kunna diskutera kring centimeter och meter. Ett område som var svårt att greppa men intressant.

Vi dokumenterade längd i ena rummet genom att sätta en bild på djuret och ett band fast på golvet som visade längden på djurets tunga. Det här skapade diskussioner och barnen började att jämföra med sin arm eller fot o.s.v.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -

Mål-
är att barnen ska få bekanta sig med olika måttenheter för att undersöka och pröva centimeter och meter i olika sammanhang.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- jämför och undersöker längd.

- när matematiska begrepp; centimeter och meter används och prövas i verksamhetens miljö.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -
Vi utmanar barnen genom att vi skapar en inspirerande miljö som erbjuder olika mätmaterial. I rummet där dokumentation finns ska de byggas fram möjligheter för barnen att mäta och undersöka; vi tänker oss att det ska finnas; linjal, måttband och mätsticka. Det ska finnas tillgängligt material som är lätt att använda för att mäta.
I tema kroppen kommer vi pedagoger sammankoppla barnens intresse kring längd med att utmana barnen med att bekanta sig mer med de matematiska begreppen.

Förutsättningar -
Materialet kommer vara förändligt och anpassas till både pedagogisk verksamhet samt inkluderas i den fria leken, rummet som får störst fokus på längd är gamla hallen, inriktat på skelettgruppen ålder 4-6 år men materialet finns tillgängligt för alla barn, pågående process.

Dokumentation - Vi kommer dokumentera både pedagogiska styrda aktiviteter utifrån ett matematisk perspektiv och även den fria leken för att kunna planera och utmana barnen utifrån deras intresse och kunskap. Observationer kommer att ske med bilder och film.

 

Förberedelser
Olika mätenheter och olika matematiska utmaningar. Förberedelser kommer ske utifrån barnens intresse.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: