Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

klippa vt 18

Skapad 2018-02-05 09:35 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
min pärm - klippa
Förskola
Jag kan klippa!

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi arbetar just nu med geometriska figurer, en figur varje vecka. Alla barn kommer under minst ett tillfälle få klippa ut en geometrisk figur för att få möjlighet att öva på att hantera sax. Aktiviteten kopllas till min pärm-aktiviteten klippa.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål - se läroplanskopplingar längre ner

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

hanterar sax efter egen förmåga (och på så sätt övar sin finmotorik och stärker känslan av tillit till sin förmåga)

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Barnen får papper i olika färger där de olika geometriska figurerna finns ritade. Barnen får efter egna förutsättningar hantera sax och klippa ut formerna. Barnen får hjälp om de vill. Aktiviteten ska leda till en känsla av att "jag kan!" När figurerna sedan är utklippta får barnen klistra dem på papper som sätts upp på avdelningen.

Förutsättningar - vi arbetar i två mindre grupper. En grupp med 10stycken 1-3 åringar men 3 pedagoger och en grupp med 14stycken 3-5åringar med 2 pedagoger.

Dokumentation - Unikuminlägg, individuellt lärloggsinlägg och barnens utklippta figurer sätts upp på väggarna.

Förberedelser, Material - saxar, papper med ritade geometriska figurer, lim, större papper att limma figurerna på.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: