Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2018-02-05 09:40 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Engelska
Momentet inriktar sig mot följande förmågor: ◦förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter ◦formulera sig och kommunicera i tal och skrift ◦använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Mål

Momentet inriktar sig mot följande förmågor:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Undervisning

På lektionerna kommer du att öva:

  • Läsa olika slags texter om matkulturen i USA och Storbritannien
  • Lyssna på olika slags texter om mat
  • Prata om olika typer av matkulturer
  • Arbeta med olika typer av skrivuppgifter om matkulturer
  • Ordkunskap - glosor
  • Avslutas med prov.

Förmågor

På lektionerna kommer du att öva:

 • Kommunikativa förmågan: att diskutera, bemöta argument, ställa och besvara frågor, att kunna berätta vad man tycker, skapa texter och andra framställningar.
 • Begreppsförmågan; kunna begrepp i olika sammanhang, hur de hör ihop, betydelse.

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömning kommer att grundas på hur du visar förståelse, samt muntlig och skriftlig förmåga genom de uppgifter som vi arbetar med. Du kommer att få återkommande respons i klassrummet och även via Unikum på vad du kan utveckla vidare.

Material: Kursbok

Timetable: Compulsory work in class 

Chapter: Food 

Textbook 

Workbook 

Homework 

 

In the Kitchen  

Week: 47 

 • p. 57(listening) 

 • P. 58-59 Useful words 

 

Read 

 • p. 61 nr. 9 

 • p. 62 nr. 12 

 Grammar p. 73-74 

 

How do you like food? 

Week: 48 

 

 • p. 60-61 (read out loud with a partner) 

Speak and recordp. 66 nr. 19 

Grammar p. 75-76 

* Eating at MacDonald´s  

* Hamburger stories  

* Fish ´n´ chips 

Week: 49 

p. 62-65 (read) 

 • p. 60 nr. 7 

Speak and record p. 66 nr. 20 

Read:  

 • p. 62 nr 11 

 • p.63 nr.13 

Grammar p. 77-78 

Popular British and American dishes 

Week: 50 -51 

 

p. 70-71 

 

Speak p. 67 nr. 22 

Write and record: p. 68 nr. 28 (hand in record on your ipad) 

 

Exam ch. 3. 

Grammar p. 79-80 

 

 Sparks unit 4 Flavors.  

For grade 

 

Week 51 

 

Read texts from Unit 4 Flavors (spark)  

 • Text1 part 1 

 • Text 1 part 2 

p.78 Research working conditions 

 

p.78 Short story Farmers 

 

 

Uppgifter

 • Projekt

 • Tala

 • Recept.

 • Exam ch 3

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: