Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SNÖ

Skapad 2018-02-05 09:42 i Latorp och Vintrosa Örebro
Projekt med utgångspunkt från vinter och snö.
Förskola
Vi har valt att arbeta med projektet SNÖ eftersom det är vinter och vi har turen att ha mycket snö på vår gård. Det finns mycket vi kan upptäcka tillsammans med hjälp av snön.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vi ser att barnen undersöker snöns egenskaper på olika sätt när vi är ute och leker. Vi vill ge dem utmaningen att tänka vidare och lära mer om snön och dess egenskaper.

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Vi kommer vara lyhörda för barnens tankar och idéer. Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi reflekterar på våra möten och tillsammans med barnen under veckan över hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar på olika sätt. Foton, barnens bilder och tankar, månadsbrev till vårdnadshavarna, i vårt reflektionsverktyg på unikum.

Vi kommer att ta in snö så barnen får undersöka snön, tex med hjälp av luppar. Vi kommer också att frysa vatten för att se vad som händer.

TEMA/PROJEKT

Alla barn kommer få möjlighet att vara med. Mer eller mindre utifrån intresse.

Vi kommer att undersöka snö på olika sätt med hjälp av olika uttrycksformer (tex skapande och experiment) för att få en större förståelse för snöns och vattnets egenskaper. Barnen kommer få ställa egna hypoteser för hur de tror att det hänger ihop.


UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

UTVÄRDERING

ANALYS

UTVECKLING

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: