Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö - utflykt med naturruta och källsortering

Skapad 2018-02-05 09:46 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
natur och miljö
Förskola
En gång i veckan går avdelningen på utflykt. Vi ska under våren följa en naturruta för att se vad som ske på denna plats under ett par månader (Maj-juni). Vi kommer även arbeta med källsortering.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte är att skapa ett regelbundet och återkommande tillfälle där barnen får möjlighet att utveckla sitt kunnande och sin medvetenhet kring naturkunskap och på så sätt utvecklas mot angivna läroplansmål

Mål - Se läroplanskopplingar nedan

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Reflekterar kring människans inverkan på naturen (de äldre barnen)

- deltar aktivt i reflektionsstunderna kring vår naturruta

- reflekterar kring varför miljön i vår naturruta förändras i takt med årstiderna

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - En dag i veckan går vi på utflykt till skogen. Barnen ska få välja ut en plats som vi gör till vår naturruta. Naturrutan kommer vi sedan följa varje vecka på utflykten. Vi kommer tillta på vad som finns i naturrutan och hur det som finns i den förändras för varje utflykt. Barnen får på så sätt reflektera kring natur, miljö och djur.

Vi kommer ha en skräpplockardag. samt att vi källsorterar på förskolan.

Förutsättningar - 1 gång i veckan på torsdagar med hela gruppen

Dokumentation - Unikum med bilder samt skriftliga barnens reflektioner och upptäckter

 

Förberedelser, Snitselband för att markera naturrutan, termometer, anteckningsblock för att anteckna vad barnen upptäcker

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: