Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6

Skapad 2018-02-05 09:56 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola F – 9
Denna termin ska vi arbeta med bland annat Lag och rätt samt hur demokratiska processer ser ut i Sverige.

Innehåll

Vi kommer först att repetera innehållet kring privatekonomi och sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion. 

Ni kommer att få göra begreppsfilmer kopplat till Lag och rätt. 

Vi kommer att arbeta med demokratiska processer och lära oss mer om riksdagens och regeringens olika uppgifter. 

Matriser

Samhällskunskap åk 4-6

Förmåga att

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Eleven visar ännu inte sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver ännu inte enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven ännu inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällspåverkan
Eleven kan ännu inte utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokratiprocessen
Lokalt, regionalt, nationellt
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar ännu inte det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Förmåga att

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Undersöka
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan ännu inte undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då ännu inte enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Värdera
Värdera samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker ännu inte olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Förmåga att

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Förmåga att

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rättigheter
Mänskliga rättigheter/barnets rättigheter
Eleven redogör ännu inte för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger inga exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Informationssökning
Eleven kan ännu inte söka information om samhället och använder inte olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för inte några resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: