Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bend it Like Beckham- film och skrivande

Skapad 2018-02-05 10:00 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi tittar på filmen Ratatouille, som avslutning på temat "Food",. Eleverna skriver därefter en sammanfattning av filmen på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Som inledning av området "Love and Friendship", tittar vi på filmen "Bend it Like Bechham". Eleven får därefter välja en av filmens karaktärer och skriva om händelserna utifrån hens perspektiv.

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i [tal och] skrift.

Centralt innehåll

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • [Muntliga och] skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att [förstå och] göra sig förstådd, när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 

Konkretisering

 • Att öva sig på att förstå engelskt tal och skrift.
 • Att skriftligt kunna beskriva och sammanfatta en, för åldern anpassad, engelsk film.
 • Att öva på att göra omskrivningar och /eller förklaringar av ord, när det egna ordförrådet inte räcker till.

Undervisning/arbetssätt

 • Vi tittar på filmen Bend it Like Beckham, med engelskt tal och engelsk text.
 • Eleverna skriver en sammanfattning av filmens handling på engelska, i Google Drive och delar dokumentet med sin lärare.

Bedömning

 • Eleverna får skriftlig respons på sin text i Google Drive.
 • Texterna bedöms med hjälp av en matris i Unikum.

Matriser

En
Förstå och formulera sig.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redogöra
Du gör ett försök att återge innehållet, men klarar ännu inte riktigt att återge det enkelt.
Du visar din förståelse genom att godtagbart redogöra för innehållet.
Du visar din förståelse genom att relativt väl redogöra för innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och med egna kommentarer redogöra för innehållet.
Disposition och sammanhang
Du kan ännu inte formulera dig, så att sammanhanget framgår.
Du försöker hålla en "röd tråd", men det finns en del brister i sammanhang.
Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd".
Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
Innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer varierat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: