Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2018-02-05 10:08 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 7 Geografi
I arbetsområdet Kartan arbetar du med de geografiska grunderna. Du ska kunna använda en kartbok och kunna centrala ord och begrepp som är kopplade till kartan. Du ska också kunna några namn på kartan.

Innehåll

Mål för elev.

Du ska kunna:

 • hitta geografiska platser med hjälp av en kartbok
 • namn och läge på världsdelar, regioner, vissa länder, vatten, öar och berg.
 • kunna centrala ord som t.ex. väderstreck, skala, ekvatorn, längdgrad, breddgrad, tidszoner, topografiska kartor, temakartor.

Genomförande

 • genomgångar
 • arbetar med kartboken
 • frågor i häften
 • appar inom ämnet geografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Vi jobbar med kartan

fokusområden ur kunskapskraven för år 6

eleven når ännu inte målen för detta område
Eleven uppvisar Grundläggande kunskaper på detta område
Eleven uppvisar goda kunskaper på detta område
Eleven uppvisar mycket goda kunskaper på detta område
Du känner till var några olika platser ligger på kartan, du kan peka ut dem på en blindkarta och du har viss kunskap om storleksordningen mellan några olika platser i Sverige, Norden och Europa
Du känner igen och kan använda dig av några olika geografiska begrepp
Du kan slå och hitta i kartboken och har viss förståelse för hur du kan använda dig av en karta. Du skall även ha sett andra exempel på hur man kan söka platser ex google earth
övriga kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: