Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing a book review

Skapad 2018-02-05 10:14 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6 Engelska
Inledningsvis ska du läsa en bok utifrån dina egna förutsättningar. Därefter ska du skriva en recension på boken. Slutligen ska du muntligt presentera recensionen.

Innehåll

Bokrecension.

 

Undervisning

- Läsa en bok på engelska som motsvarar dina kunskaper i engelska.

- Skriva en recension på boken på engelska.

- Presentera din recension muntligt för klassen/gruppen.

 

Jag kommer att bedöma om du har med de delar som en recension ska innehålla:

- Fakta om boken - titel, författare, huvudpersoner.

- Sammanfattning av bokens handling

- Åsikter: vad recensenten tycker om boken och varför.

- En avslutning med recensentens omdöme.

- Se matris för förståelse och produktion av text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Book Review

Mål ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
läsa
Visar inte att eleven förstått huvudsakliga innehållet i boken denne läst.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texten.
Förstår såväl helhet som detaljer i texten.
Kommenterar eller diskuterar inte det eleven läst, förmedlar inte ut budskapet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Produktion
skriva
Kan inte formulera sig enkelt och begripligt.
Kan i skrift formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Kan i skrift formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Kan i skrift formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använder sig inte av språkliga strategier, utan använder sig av svenska ord för att komma vidare i sin skrift.
Kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar produktionen. Tex, slå upp i ordbok eller förklarar med andra ord.
Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar produktionen.
Kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar produktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: