Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Carnaval - Portugisiska VT 2018

Skapad 2018-02-05 10:32 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Karneval/Carnaval :) Vi ska lära oss om den festen i Brasilien och Portugal.

Innehåll

Detta ska vi göra i undervisningen...

Karneval/Carnaval- känner eleven igen ett av begreppen. Vi pratar om vilken fest det handlar om. Eleven ska ta reda på vilket sätt föräldern/föräldrarna har firat festen när de fortfarande bodde i ett portugisisktaland land (läxa: intervju/samtal).

 

Vi tittar på kartor på de portugisiska länder. Varifrån kommer elevens familj? Firar man festen i detta område?

 

Vi tittar på olika bilder. Eleven beskriver vad de ser. De gissar också vad man hör/luktar/känner på bilderna.

 

Eleven läser en kort fakta text om varför man firar Carnaval.  I samtalet fördjupar vi kunskapen om anledningarna.

 

Vi lär oss en sång (Mamãe eu quero? Ó abre alas?) och sjunger med i texten/rörelserna.  

 

På slut gör vi karneval mask.

 

Material:

Powerpoint/Lärarens egen material

 

Tidsåtgång:

1-2 lektioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: