Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-02-05 10:38 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Världsreligionerna
Grundskola 7 Religionskunskap
Världens fem stora religioner påverkar oss i vår vardag och ligger som grund för de flesta samhällen i världen. Kristendom, Judendom och Islam är tre väldigt lika religioner som har mycket gemensamt såsom Hinduismen och Buddhismen har mycket gemensamt. I vår allt mer globaliserade värld är det viktigt att studera religion för att få förståelse för varandra.

Innehåll

Syftet

Du kommer att få veta mer om hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin tro. Du kommer också att träna dig i att reflektera över olika livsfrågor samt öva på att se samband mellan olika religioner och samhällen. Du kommer även att få göra en del källövningar.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Egen läsning, främst i läroboken, men även annat material.
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Skriftliga uppgifter, både enskilt och i grupp.
 • Filmer

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt: muntligt i samtal och diskussioner, skriftligt i de arbetsuppgifter och prov som kommer att ges under perioden.

Uppgifter

 • Analys av urkunder - Hinduism

 • Hinduism och buddhism

 • Kristendom och Islam

 • Världsreligionernas historia

 • Analysera urkunder, källuppgift.

 • Judendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion 7-9 Lilla Edet

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **beskriva** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband mellan** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband och generella mönster kring** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och nyanserade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **enkla** samband med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **till viss del** för resonemanget framåt.
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang
och använda etiska begrepp och modeller på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt
samt för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: