Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 9 VT 2018 The Boy in the Striped Pajamas

Skapad 2018-02-05 10:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig kommunikation
Grundskola 9 Engelska
Imagine being a child during WW2. Imagine being a child to a highly decorated German officer. Imagine being a child in a camp from hell. In this book you will get into the minds of two children by reading John Boyne's The Boy in the striped Pajamas.

Innehåll

Förmågor vi utvecklar

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Muntlig interaktion

Genomförande och uppgift

Veckoplanering:

 • Vecka 9-10; läs kapitel 1-5
  Måndag vecka 10; genomgång av frågor från Student Workbook. Eventuellt lyssnar vi på kapitel 6 under lektionstid
  Onsdag vecka 10; ev. gruppdiskussioner
 • Vecka 10-11; läs kapitel 6-10
  Måndag vecka 11; genomgång av frågor, lyssning av kapitel
  Onsdag vecka 11; ev. gruppdiskussioner
 • Vecka 11-12; läs kapitel 11-15
  Måndag vecka 12; genomgång av frågor, lyssning av kapitel
  Onsdag vecka 12; ev. gruppdiskussioner
 • Vecka 13; läs kapitel 16-20
  Måndag vecka 13; lyssning och läsning av kapitel
  Onsdag vecka 13; ev. gruppdiskussion

Muntlig interaktion

 • Diskussionerna om boken på onsdagar kommer att ligga till grund för bedömning av den muntliga förmågan

Reflektioner

 • Efter boken kommer vi att se den filmatiserade versionen. Du kommer därefter göra en jämförelse mellan film och bok. Vi kommer att diskutera boken i grupper samt helklass. Detta kommer också att ligga som bedömning för den muntliga förmågan samt förmågan att tolka text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
BÅ ENG 9 The Boy in the Striped Pajamas

Reception

Lägre nivå
Högre nivå
Läs- och hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i "The boy in the striped pajamas"
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i "The boy in the striped pajamas"
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i "The boy in the striped pajamas".
Hur du visar vad du förstått
Du kan visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

Muntlig förmåga

Lägre nivå
Högre nivå
Variation (både ordförråd och meningsbyggnad)
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig enkelt, varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Flyt
Du uttrycker dig med visst flyt.
Med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Med flyt och viss anpassning.
Strategier
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar kommunikationen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: