Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genreskrivning - Framtidsbrevet

Skapad 2018-02-05 11:02 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Innehåll

Under följande veckor arbetar vi med att skriva brev från framtiden. 

Matriser

Sv
Genreskrivning

1
2
3
Skriva
Du kan skriva brev och instruktioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva brev och instruktioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva brev och instruktioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du dig av grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: