Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project USA (Assignment 1+2)

Skapad 2018-02-05 11:33 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Engelska
Project USA (Assignment 1+2)

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning, talad engelska och texter från olika medier, sånger, muntlig och skriftlig information.
 • Samtal och diskussioner, muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner, olika sätt att bearbeta egna framställningar

Konkretisering

 • Läser texter om USA
 • Arbetar med en fördjupningsuppgift
 • Redovisar ett område muntligt

Undervisning

 • Läser, lyssnar, pratar och skriver om USA
 • Fördjupar dig i ett område
 • Redovisar ett område muntligt

Bedömning

 Det område som bedöms är den muntliga förmågan. Bedömningen sker i en matris i Unikum.

Matriser

En
Muntlig presentation engelska 7-9

Innehåll
Du berättar mycket kortfattat. Det du säger består endast av korta påståenden.
Du berättar kortfattat men försöker ibland utveckla ditt resonemang.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du använder ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du binder ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd och dina brister stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla uttryck.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Förberedelse till presentationen och stödord
Du är inte tillräckligt förberedd och läser stora delar av ditt manus innantill.
Du är förberedd och visar att du kan använda stödord.
Du är väl förberedd och visar att du till stora delar klarar dig utan stödord.
Du är mycket väl förberedd och redovisar utan stödord.
Ögonkontakt
Du har ingen direkt ögonkontakt med din publik.
Du har viss ögonkontakt med din publik.
Du har god ögonkontakt med din publik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: