Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment med draken Berta

Skapad 2018-02-05 12:10 i Kareby Norrgården förskola Kungälv
Förskola
Berta är drakflickan som älskar kemi och att experimentera. Hon kommer att besöka oss med jämna mellanrum för att låta oss ta del av hennes spännande äventyr och experiment. Vi vill redan på förskola väcka barnens intresse för naturvetenskap och kemi. När draken Berta kommer på besök får barnen både ett besök in sagans värld och även på ett lek- och lustfyllt sätt ta del av naturvetenskaplig fenomen.

Innehåll

Draken Berta

Kattgruppen kommer nu under vårterminen att arbeta med lite olika experiment med bl.a draken Bertas experimentbok. Varje kapitelbok innehåller en fristående saga som handlar om spännande kemiberättelser från draklandet. Kapitlet avslutas med ett experiment.

 

Syfte

Syftet är att väcka barnens intresse för kemi och naturvetenskap redan i förskoleåldern på ett lek- och lustfyllt sätt. Att finna lusten att lära och att utforska omvärlden! Kemin finns överallt omkring oss fast vi inte alltid tänker på det. I Bertas experimentbok får vi se hur man kan göra roliga experiment med saker som vi har hemma och runtomkring oss.

Dokumentation

Detta dokumenteras delvis i Unikum på vår blogg och även på varje barns lärlogg, samt på vår dokumentationsvägg på avdelningen.  Meningen är att barnen tillsammans med sina föräldrar ska kunna titta på dokumentationen och prata om vad vi gjort och lärt oss.

 

Mål:

·         Att barnen lär sig vad en hypotes är

·         Att barnen lär sig vattnets kemiska formel

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: