Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2018-02-05 12:18 i Gullvivaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Övergripande frågor:

- Vad är det viktigaste att veta om man ska leva sitt liv som hindu eller buddhist?

- Vad finns det för skillnader/likheter mellan hinduism och buddhism?

Innehåll

Fakta och förmågor

Fakta

Efter arbetsområdet slut förväntas eleven kunna:

Hinduismen:

 • Berätta om vad Varanasi/Benares och Ganges betyder för en hindu.
 • Berätta vad tron på reinkarnation innebär.
 • Berätta om minst tre hinduiska gudar/gudinnor.
 • Berätta om några viktiga skrifter.
 • Berätta om det indiska kastsystemet.
 • Berätta om några levnadsregler för en hindu.

Buddhismen:

 • Berätta om Siddhartas väg från prins till Buddha.
 • Berätta om den åttafaldiga vägen och de fyra sanningarna.
 • Berätta om buddhismens två stora inriktningar.
 • Berätta om några levnadsregler för en buddhist.
 • Berätta om hur livet som en buddhistmunk ser ut.

 

Förmågor

Du ska utveckla din förmåga att:

Begreppsförmåga:

 • Förstå och använda dig av begrepp kopplade till ämnet.

monoteism, polyteism, atman, brahman, samsara, kast, moksha, reinkarnation, karma, meditation, yoga, Vedaböckerna, Upanishaderna, Bhagavagita, Siddharta Gautama, asket, Buddha, nirvana, hinayana, mahayana.

Analysförmåga:

 • jämföra hinduismen och buddhismen samt olika riktningar inom religionerna.
 • se samband mellan religion och samhälle, hur de påverkar och påverkas av varandra.

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi kommer att se på filmer och utifrån dessa försöka förklara de olika begreppen som är förknippade med religionerna. Vi kommer diskutera, läsa tillhörande kurslitteratur och jobba enskilt med frågor och jämföra religionerna.

Hur ska det bedömas?

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism & Buddhism

E
C
A
Fakta
Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Analysförmåga: Jämförelser
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Analysförmåga: Samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begreppsförmåga:
Du kan använda ord och begrepp som hör till ämnet oftast på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du kan använda ord och begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du kan använda ord och begrepp på ett lämpligt sätt och i flera olika sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: