Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom och Islam

Skapad 2018-02-05 12:34 i Gullvivaskolan Grundskolor
Temaarbete på ca 4 veckor om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Introduktion till ämnet

I det här arbetsområdet kommer vi att lära fakta om kristendomen och islam. Vi kommer att lära om likheter och skillnader mellan de olika religionerna och lära om gamla och nya testamentet samt om koranen.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Innehållet i stora drag från nya testamentet och koranen 
  • kristnas och muslimers historia fram till idag samt deras traditioner och högtider

Begrepp vi arbetar med:

Kristendomen: bibel – gamla och nya testamentet, församlingar, martyrer, biskop, påve, Treenigheten (Fadern, sonen och den heliga anden), kyrka, sakristia, gudstjänst och bön

Islam: Allah, profet, Koranen, sunna, De fem grundpelarna, moské, imam, Sharia, jihad

Matriser

Re
Religionskunskap åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället * analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra enkla och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra utvecklade och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
RESONEMANG
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang.
KÄLLKRITIK
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du använder olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: