Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, HT -17, VT -18, Sagor version 2

Skapad 2018-02-05 12:36 i Gammal Trelleborg
Vi läser och skriver sagor och fabler. Vi går igenom konst- och folksagan samt fabler. Vi övar skrivfärdigheter.
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer nu att kliva in i sagornas värld! Vi kommer på olika sätt stöta på och lära oss om olika begrepp och mönster i sagorna från både vår egen kultur och andra. Vi kommer att läsa mycket och ta del av så många olika typer av sagor som möjligt. Slutligen kommer ni att få göra ett sagomaterial som förskolebarn kommer att få ta del av.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Sagor och fabler får du förutsättningar att utveckla:

 • Kunskaper om hur en saga kan byggas upp.
 • Din förmåga att samtala om sagors innehåll.
 • Din förmåga att förstå sagors budskap och symbolik.
 • Din fantasi och kreativitet.
 • Din förmåga att söka fakta på nätet samt att värdera den fakta du hittar.

Centralt innehåll

Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att skriva, läsa, tala och lyssna.

 • Du kommer att få läsa och samtala om sagor av olika slag.
 • Du kommer att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan inleda en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga kan avslutas.
 • Du kommer att få lära dig skrivregler.

Arbetsuppgifter och bedömning

Läsning

 • Du kommer att få läsa och lyssna på flera olika sorters sagor.

Skriftligt

 • Skriva ett eget sagomaterial.
 • Skriva ett formellt brev.
 • Skriva analyser av olika sagor.

Muntligt

 • Diskussioner och samtal i smågrupper och helklass.
 • Redovisa i grupp inför klassen.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • Du deltar i samtal om sagor och deras innehåll samt om deras budskap.

 • Du visar att du vet hur en saga är uppbyggd.

 • Du visar att du vet vad som kännetecknar en saga.

 • Du visar att du kan skillnaden mellan en folksaga/konstaga/fabel.

 • Du visar att du känner till några kända sagor.

 • Du visar att du känner till hur folksagor har kommit till, samt kunna nämna några personer som har arbetat med att samla in och skriva ner folksagor.

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

LÄSA

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivteknik
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med förhållandevis förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med god språklig variation.
Förtydliga texters budskap
Att kunna kombinera olika texttyper med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

TALA

F
E
C
A
Muntlig redogörelse
Att kunna förbereda muntliga redogörelsr
Du förbereder enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Du förbereder utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Du förbereder välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Muntlig redogörelse
Att kunna genomföra muntliga redogörelser anpassade till syfte, mottagare och situation
Du gör enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du gör utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du gör välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: