Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Björndammens förskola Grodan 17-18

Skapad 2018-02-05 13:00 i Björndammens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar, reflekterar och analysera utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå ifrån när arbetslaget planerar, reflekterar, analysera och utvärderar er verksamhet.

Innehåll

Höstterminen 2017

 

Utveckling och lärande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI? 

 • många barn är fåordiga
 • många barn har svenska som andra språk

VART SKA VI?

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

HUR GÖR VI?

 • dela barnen i grupper (lässtunder,  sånger, planerade aktiviteter och måltider)
 • måltider (lära sig benämna vad de vill ha vid matbordet)

 

HUR BLEV DET? 

 

I den mån det gick indelade vi barnen i de olika grupperna på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Det vi har sett är att barnen ligger på olika språknivåer beroende på ålder och många barn har svenska som andra språk.

När vi delade barnen i mindre grupper såg vi att barnen fick mera språkutrymme.

Resultatet som vi såg var att barnensspråk utvecklades väldigt mycket.

 

Likabehandling

Vision - Björndammens förskola

På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

 

VAR ÄR VI? 

 • majoriteten av barngruppen har en annan bakgrund

 

VART SKA VI?

Förskolan strävar efter att varje barn:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

HUR GÖR VI?

 • lekmaterialet (ex dockor med olika hudfärger)
 • utklädningskläder från olika delar av världen

 

HUR BLEV DET? 


När det gäller lekmaterialet de dockor med olika hudfärger, såg vi att barnen uppmärksammade inte olikheterna.

När det gäller utklädningskläder märkte vi att pojkar klär på sig klänningar. På avdelningen har vi stort utbud av skor och stövlar som används av alla.


 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Barns delaktighet och inflytande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI? 

 • Vi ser barnens intresse att vilja klä på sig samt hjälpa andra.
 • Vi har arbetat med miljön på avdelningen så den stödjer barnens utveckling och valmöjlighet.

 

VART SKA VI?

Ge barnen en god självkänsla genom att våga göra egna val ex lek, matsituation samt genom att kunna klä på sig.

 

HUR GÖR VI?

 • Skapa situationer vid påklädning där vi delar barnen i olika grupper.
 • Genom samtal gör vi barnen medvetna att de har möjligheten att välja och tydliggör för barnen att det var deras val.
 • Vid matsituationerna väljer barnen själva sin plats.

 

HUR BLEV DET? 

 

Det fungerar bra och vi fortsätter att aktivt utöka valmöjligheterna som att de själva ta sin mat.

 

 

 

 

Denna del besvaras efter terminens slut.

 

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Vårterminen 2018

Utveckling och lärande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI? 

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Hjälpfrågor:

Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.

Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Likabehandling

Vision - Björndammens förskola

På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

 

VAR ÄR VI? 

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Hjälpfrågor:

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Barns delaktighet och inflytande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI? 

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Hjälpfrågor:

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: