Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen 7b

Skapad 2018-02-05 13:02 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde som bygger på boken "Det finns inga skridskor i öknen"
Grundskola 7 – 8 Svenska
Under vecka 5-9 kommer vi att läsa en bok gemensamt, reflektera enskilt och i grupp kring innehållet.

Innehåll

Syfte

Syftet med projektet är att ni skall läsa och förstå skönlitteratur samt reflektera över den. Syftet är också att göra er mer trygga i er stavning, samt hur ni skall uttrycka er både muntligt och skriftligt. 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Gällande förmågan att "formulera sig och kommunicera i tal och skrift" - bedömer jag vad ni skriver ner i er egna reflektioner.

Gällande förmågan att "läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften" - bedömer jag hur väl ni lyckas reda ut begrepp som t ex budskap, tema och berättarröst. Jag bedömer också korrektheten i hur ni citerar och relevansen i vad ni väljer att lyfta fram med era citat. Jag bedömer också i vilken mån jag kan se att ni har förstått det ni har läst.

Gällande förmågan att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" - bedömer jag hur väl du i dina inlämnade texter visar att du har tagit till dig och kan använda dig av stavningsreglerna.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Dina svar på frågorna.

2 Din bokrapport (Uppgift C av bokuppgifterna för år 7)

 

 

Upplägg

Vecka 5

Tisdag: Stavningsregler- Test. Introduktion till boken ”Det finns inga skridskor i öknen”. Högläsning.

Onsdag: Högläsning. Arbete i blå boken med stavningsregler.

Torsdag: Högläsning. Besvara frågorna enskilt. (s 1-44)

 

Vecka 6

Tisdag: Högläsning. Fortsatt arbete med frågorna/arbete i blå boken.

Onsdag: Högläsning. Diskussion. Arbete i blå boken.

Torsdag: Högläsning. Besvara frågorna enskilt. (s 45-83) Veckans ord: Maja.

 

Vecka 7

Tisdag: Högläsning. Fortsatt arbete med frågorna/arbete i blå boken.

Onsdag: Högläsning. Stavningsspelet.

Torsdag: Besvara frågorna enskilt. (s.84-119) Veckans ord: Thanya

 

Vecka 9

Tisdag:  Jobba med bokuppgift C, som du hittar i "Läsning år 7" på Classroom.

Veckans ord: Hana

 

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

 

1.Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som: 
     a. Roligast
     b. Lättast
     c. Svårast
     d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.
7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Det finns inga skridskor i öknen

Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse. Du förstår hur de viktigaste delarna hänger ihop.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med. Du förstår det mesta av hur olika händelser hänger ihop.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta. Du förstår hela berättelsen.
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: