Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Touristes en ville

Skapad 2018-02-05 13:15 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F
Det är inte alltid lätt att hitta i stora städer som t ex Paris. Då kan det vara bra att kunna fråga efter vägen. I den här kursen får du lära dig att ge och ta emot vägbeskrivningar.

Innehåll

 Tid: v 5-7

 

Förmåga:

 • Förstå talad franska och texters innehåll

 • Redogöra och agera
 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktionGenom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Mål:

 

 • Att kunna ge och ta emot en vägbeskrivning

 • Att kunna ord för olika platser i en stad.

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med användbara uttryck för att ge och ta emot vägbeskrivningar och  i övningar till kap 9 praktiskt träna på dessa. Bra övningar finns också på: https://glosor.eu/ovning/franska-vagbeskrivning.4868773.html
Examinationsuppgift:

Du ska lära dig uttrycken i övn 1 på s 78 i övningsboken och kunna förstå de korta dialogerna i textboken på s 34. Du visar att du kan skriva orden och förstå dem i hörövningar, fredag v 5.

 

Du visar att du har tagit till dig uttrycken och kan använda dem praktiskt i hörövningar och muntligt i dialogform, fredag v 6.

 

Uppgifter

 • Platser i en stad, vägbeskrivingar

Matriser

Moderna språk (språkval)

Bedömningen avser

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: