Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetet som tema - Pedagogisk planering (Pp)

Skapad 2018-02-05 13:30 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har valt att jobba med Alfabetet och bokstäver, ett förslag från ett av barnen. Viktigt med barns inflytande. Går också hand i hand med "Läslyftet " som vi just nu deltar i.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:   Bokstavstema

Tidsperiod:    VT -18

Förskolans namn:  Västanvindens förskola 

Grupp:  Gullvivian

Barnens ålder:  3-6

År och datum:   5/2 - 2018

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Bokstäver, alfabetet

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Språk, språkljud, skriftspråk 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi snabbtrasar alla barn. Gör intervjuer. 

Jobbar med veckans bokstav, i första hand barnens begynnelsebokstäver men även med de bokstäver (ljud) vi märker det finns  ett behov av att jobba extra med utifrån TRAS.

Introduktion av temat med drama

Skapande på olika sätt kring varje bokstav.

Jobba i stora och små grupper

Alla pedagoger ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Genom våra dokumentstionsprotokoll, vår processvägg och i Unikum

planeringen upprättad av:

Anya, Kerstin och Karin

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: