Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-02-05 13:42 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 1 Matematik
Vi fortsätter att utöka vårt talområde upp till 20. Vi lär oss också några nya ord och begrepp när det gäller geometri.

Innehåll

(Konkretisering av mål) Det här lär vi oss:

 • Om talen 11-20
 • Några vanliga lägesord
 • Om våra tiotal 0-100
 • Geometriska objekt
 • Längdenheterna cm och m

Arbetssätt:

 • Vi arbetar praktiskt med olika material
 • Vi arbetar laborativt med att lägga former
 • Vi jobbar med uppgifter i vår matte bok
 • Vi jobbar enskilt, i par och gemensamt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Talen 11-20
Om talens värde samt att storleksordna talen
Du behöver stöd för att kunna ange talens värde eller att storleksordna dem.
Du förstår talens värde och kan storleksordna dem.
Du är säker på talens värde och använder ett större talområde. Du kan också storleksordna tal inom ett större talområde.
Lägesord
t ex över, under, på, mellan, först, sist och mitten
Du är osäker på flera av begreppen och har svårt att använda dem på egen hand.
Du kan de flesta begreppen och jobbar på egen hand med uppgifter kring detta.
Du kan alla begreppen och använder dem korrekt.
Tiotal
0-100
Du behöver stöd och mer träning för att kunna tiotalen mellan 0-100.
Du kan tiotalen mellan 0-100.
Du är säker på tiotalen mellan 0-100 och vågar prova i ett större talområde.
Geometriska objekt
cirkel, kvadrat, rektangel, triangel och oval
Du är osäker på några av objekten och behöver träna lite till för att bli säkrare.
Du kan de geometriska formerna och kan rita egna.
Du är säker på, och kan beskriva, de geometriska formerna och lär dig nu fler geometriska objekt.
Längdenheter
cm och m
Du är osäker på vad enheterna står för och behöver stöd för att kunna mäta längder i cm.
Du vet vilken enhet du ska använda och kan mäta enkla längder i cm.
Du lär dig fler längdenheter, dm och mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: