Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk med Babba

Skapad 2018-02-05 13:58 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer arbeta med Babblaren Babba som symboliserar språket

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk med Babba

Tidsperiod: Vårterminen

Förskolans namn: Smedjan

Grupp: Nyckelpigan

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 2018-02-05

 

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Språket

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk, kommunicera och göra sig förstådd på sitt eget sätt. Barnen ska kunna känna sig trygga i sig själva - jag kan, jag vill, jag vågar.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom observationer och närvarande pedagoger ser vi barnens behov, erfarenheter och förkunskaper. Vi delar barngruppen i mindre grupper efter barnens kunskaper samt har samlingar med hela barngruppen. Vi kommer använda oss av rim, ramsor, sånger, språkpåsar, böcker och tecken. Alla är ansvarig.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 

Vi använder oss av trestegsdokumentationen, dokumentation med foton och text samt film. Utvärdering sker kontinuerligt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: