Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-02-05 14:16 i Fårboskolan Oskarshamn
En Lpp över arbetsområdet vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden tog slut för mer än 900 år sedan. Ändå finns det spår kvar från människorna som levde då. Vikingarna är kända som sjörövare, men de var handelsmän också. En del vikingar gav sig iväg på långa resor som kallas vikingafärder. De allra flesta stannade kvar hemma och levde som bönder. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om de människor som levde under vikingatiden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* när vikingatiden inträffade i Sveriges historia.

* stora förändringar som skedde under vikingatiden.

* hur Sverige såg ut på Vikingatiden.

* hur män, kvinnor och barn levde på vikingatiden och kunna jämföra levnadsförhållandena då med nutiden.

* vikingatågen (vart? Varför? Hur?)

* hur vikingarnas resor påverkade folket i Norden.

* Birka.

* runor.

* några asagudar och vad asatron innebar.

* Ansgar och hur kristendomen kom till Norden.

* hur spår av historia används i vårt samhälle idag.

* historiska källor - hur vi kan veta så mycket om vikingatiden. 

* ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

 

 

 

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi inleder arbetet med att diskutera vad historia är och hur man kan veta något om vad som hänt på vikingatiden. 

Vi utgår från läroboken "Boken om Historia" där vi läser gemensamt och diskuterar innehållet. Vi tittar även på filmklipp och arbetar kreativt med att måla vikingaskepp, klippa vikingadockor, pussla vikingabyar, skriva vikingabrev och skapa i runskrifts-amuletter i lera. Det blir också genomgångar där jag berättar om Vikingatiden. Efter avslutat arbetsområde kommer eleverna ha fått göra en egen bok om vikingatiden. 

Visa vad du lärt dig

Du kommer få frågor på det vi läst om, både muntligt och skriftligt, under tiden vi arbetar med detta arbetsområde. Du kommer också att få skriva ett brev från en viking och använda det som du har lärt dig. Dessutom blir det ett prov efter avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetet beräknas att pågå ca 5 veckor.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris utifrån kunskapskraven

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda historiskt källmaterial
Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Använda begrepp i historia
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tolka och visa på spår av historien i vår tid och reflektera över hur historia används i olika sammanhang.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Du för enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Du för utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Du för välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Undersöka utvecklingslinjer
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: