Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-tema: jag i Sverige

Skapad 2018-02-05 14:21 i Sunnansjö skola Ludvika
I denna planering kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i SO under veckorna 48-51.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med temat "jag i Sverige" där vi kommer undersöka Sverigekartan och viktiga platser i Sverige.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper kring Sverige: hur Sverigekartan ser ut och används, viktiga platser i landet, olika anledningar till varför människor flyttar inom Sverige/till Sverige och hur det var att leva här förr.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • undersöka kartor över Sverige
 • skapa en egen Sverigekarta och placera ut landskap, städer och andra viktiga platser
 • diskutera och reflektera kring varför människor flyttar inom Sverige/till Sverige och vad en flytt kan innebära för en familj
 • lära dig mer om hur det var att leva i Sverige förr i tiden och vilken roll kristendomen spelade i skolan och på hemorten

Arbetssätt/Förmågor

Under arbetet kommer du att få:

 • undersöka kartor över Sverige
 • skapa en egen karta över Sverige
 • läsa texter
 • samtala i stor och liten grupp
 • skriva, rita och delta i övningar
 • lyssna på berättelser och information
 • titta på filmklipp och bilder

 

Du kommer ges möjlighet att utveckla:

 • din historiska referensram
 • din förmåga att analysera omvärlden med hjälp av kartor
 • din förmåga att samtala och diskutera

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du:

 • deltar i diskussioner och övningar
 • kan använda en karta för att placera ut olika platser
 • kan reflektera kring vad en flytt kan innebära för en familj
 • kan göra jämförelser mellan livet förr och nu

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
SO-tema: jag i Sverige

Jag kan använda en karta för att peka ut olika platser i Sverige.
 • SO   3
Jag har placerat ut landskap på en Sverigekarta.
Jag har placerat ut några viktiga städer på en Sverigekarta.
Jag kan ange några orsaker till varför människor flyttar och ge exempel på vad det kan innebära för en familj.
 • SO   3
Jag har deltagit i diskussioner kring varför människor flyttar inom/till Sverige.
Jag har deltagit i diskussioner kring vad en flytt kan innebära för en familj.
Jag har gett exempel på vad en flytt kan innebära för en familj.
Jag kan göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • SO   3
Jag har lyssnat på berättelser om hur det var att leva i Sverige förr.
Jag har intervjuat någon om hur det var att leva förr i tiden.
Jag har gjort jämförelser mellan livet förr och nu med hjälp av ett venndiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: