Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar

Skapad 2018-02-05 15:23 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skolverkets arbetsområde Glasögonbågar
Grundskola 6 Teknik
Genom att arbeta med detta arbetsområde kommer du att få förståelse för hur glasögonbågar är uppbygga, vilka material som används och hur gångjärnsmekanismen fungerar. Du kommer också att få förståelse för vilken betydelse glasögon har haft för människan genom historien, hur glasögon har utvecklats över tid och några orsaker till detta. Efter att själv ha fått undersöka olika användningsområden för glasögon ska du sedan försöka se hur man kan förbättra utformningen av glasögonbågar för någon specifik målgrupp. Därefter kommer du att få utarbeta ett förslag till lösning för den målgrupp du har valt med hjälp av skisser och en modell.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

 • kunskaper om hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilket material de är gjorda av
 • din förmåga att utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra
 • din förmåga att utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån den idéskiss du har valt
 • din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen fungerar
 • kunskaper om hur glasögon har förändrats över tid och en medvetenhet om vilken betydelse glasögon har för människan.

 Hur?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska du undersöka olika typer av glasögon. Dessa kommer du sedan att använda för att göra olika undersökningar kring. Du kommer också att ha genomgångar, titta på en film som handlar om hur glasögonens historia har förändrats över tid och vilken betydelse glasögon har haft för människan. Tillsammans kommer vi sedan att diskutera det vi har sett och läst samt fundera över den framtida utvecklingen av glasögon. Vi kommer att se en film om skissteknik och öva hur man ritar en skiss i tre vyer. Under arbetsområdets gång kommer du också att få utforma ett förslag till glasögonbåge för en målgrupp som du har valt själv. Du kommer att dokumenterar ditt arbete i form av texter, foton, skisser, fysiska modeller, film- och ljudinspelning och samla allt på Office365 i OneDrive.

 

I arbetsområdet bedöms följande: 

 • på vilket sätt du kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av.
 • på vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till glasögonbåge för en vald målgrupp. I bedömningen ingår hur du kan beskriva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar kring vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser och den fysiska modell som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.
 • på vilket sätt du kan redogöra muntligt för vilken betydelse glasögon har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av glasögon.

Uppgifter

 • Glasögonbågar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: