Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 Statistik

Skapad 2018-02-05 15:50 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
I kapitel 5 tränar vi mer på statistik.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • avläsa och tolka enkla resultat- och tidtabeller
 • avläsa och tolka enkla cirkeldiagram
 • göra en mindre undersökning med tabell och diagram

Bedömning

Fortlöpande bedömning genom observationer och diagnoser.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • ha grupp- och pardiskussioner
 • arbeta i boken
 • arbeta laborativt både enskilt och i par
 • ha diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: