Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1, 3B "Tal"

Skapad 2018-02-05 16:11 i Uppsävjaskolan Uppsala
I det här kapitlet måste vi hjälpa Mattedetektiverna att dela en paj så att det blir rättvist. Det är dock inte helt lätt...
Grundskola 3 Matematik
I kapitel 1 tränar vi på tal.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • namnen på enkla bråk, kunna jämföra och se samband mellan dem 
 • överslagsräkna, avrunda och göra uppskattningar
 • avrunda till närmaste tusental
 • räkna med bråk
 • få förståelse för hur två bråk tillsammans blir en hel, ex 1/3 + 2/3 = 1 hel
 • jämföra och se samband mellan enkla bråk
 • beskriva en hel 1/1 och en halv 1/2 på olika sätt

Bedömning

Fortlöpande bedömning genom observationer och diagnoser.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • ha grupp- och pardiskussioner
 • arbeta i boken
 • arbeta laborativt både enskilt och i par
 • ha diagnoser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: