Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Läs"projekt SMS från Soppero

Skapad 2018-02-05 16:18 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Ett mystiskt sms förändrar livet för 13-åriga Agnes som bor i Solna utanför Stockholm. Agnes har i hemlighet börjat lära sig samiska, ett språk som hennes mamma inte talat sedan hon lämnade byn Soppero i Norrbotten. Messet på det förbjudna språket kommer från samen Henrik, 14 år. Agnes packar sin väska och åker till Soppero för att träffa honom och sina släktingar.

Innehåll

Ett mystiskt sms förändrar livet för 13-åriga Agnes som bor i Solna utanför Stockholm.

 

Agnes har i hemlighet börjat lära sig samiska, ett språk som hennes mamma inte talat sedan hon lämnade byn Soppero i Norrbotten. Messet på det förbjudna språket kommer från samen Henrik, 14 år.

 

Agnes packar sin väska och åker till Soppero för att träffa honom och sina släktingar.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • öva oss i att läsa en skönlitterär text, diskutera och fundera över innehållet och koppla det till egna tankar och erfarenheter.
 • lära oss vilka minoritetsspråk vi har i Sverige och studera samernas situation lite närmre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Ni kommer att lyssna på boken hemma för att förbereda lektionerna.  

Vi kommer att arbeta med uppgifter till boken. Uppgifterna kommer att redovisas växlande muntligt och skriftligt.

Dessutom kommer vi att lära oss mer om minoritetsspråken i Sverige genom föreläsning och film.

 

Detaljplanering hittar ni i classroom och jag bifogar ett dokument med länkar här i Unikum också. Bedömningen får ni som vanligt i stormatrisen i svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: