Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film analysis

Skapad 2018-02-05 16:19 i Ekdalaskolan Härryda
Analysis
Grundskola 6 – 9 Engelska
Vi möter olika typer av film så gott som varje dag. Liksom när det gäller text, är det viktigt att ha förmågan att titta på de delar som bygger upp en film. Varför? Genom att träna på analys och upptäcka hur filmer byggs upp blir vi bättre rustade att möta världen med en kritisk blick. När ni lämnar grundskolan är målet att ni ska ha med er så många analytiska verktyg som möjligt. Filmens språk ger oss goda möjligheter att utveckla dessa.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under en tid ska vi arbeta med filmanalys. Vi ska gå genom en del verktyg som vi kan använda för att analysera film och vi ska självklart också analysera själva; först tillsammans i klassen och sedan enskilt eller i par. Genom att vi arbetar med autentiska texter och filmvetenskapliga begrepp har ni möjlighet att utveckla ert ordförråd och er förmåga att använda språket i olika situationer och även er förmåga att förstå språket. 

 

Hur ska vi arbeta?

Läraren har genomgångar.

Vi tittar på film där olika typer av engelska används.

Vi tar anteckningar.

Vi diskuterar.

Vi arbetar med analysövningar.

Vi gör gemensam filmanalys för att se hur en analys går till.

Vi tittar på exempeltexter. 

Vi gör en filmanalys enskilt eller i par.

Till viss del är detta ett samarbete med svenskan, dels för att en del källor är på svenska, dels för att vi även där arbetar med analys även om det är av en bok. Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att ha möjlighet att välja vilken film ni vill analysera och också vilken typ av analys ni vill göra. Det finns också möjlighet att påverka på vilket sätt ni vill visa er analys. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar i diskussioner och slutanalys som består av någon form av inlämning. Efter respons på inlämning kommer vi också att ha ett fördjupande seminarium där du i en mindre grupp får diskutera din analys. Till detta tillfälle kommer du att ha fått frågor att förbereda dig med. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Den gemensamma analysen kommer att ske under vecka 6. Slutanalysen kommer att lämnas in i slutet av vecka 9. Seminarierna är inte inbokade än men ni kommer att få tider i god tid innan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Film analysis

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Understanding
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Production
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Discuss (through writing and speaking)
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: