Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrott & Hälsa Vt-18 åk 3

Skapad 2018-02-05 17:19 i Älvsåkersskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Terminsplanering VT-18 för åk 3
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Under vårterminen i Idrott & Hälsa kommer vi att arbeta med allt från Fångarna på Älvsåker till brottning, bygga hinderbanor, hoppa hopprep, redskapsgymnastik, dans, orientering och fotboll. Planeringen försöker vi hålla så långt det är möjligt men kan ibland inte följas fullt ut pga olika anledningar så som sjukdom eller annan frånvaro. Jag vill att vi arbetar efter måtto: Jag gör alltid mitt Bästa varje lektion. Då kommer samtliga elever att utvecklas i sin takt och se sina egna framsteg. Sedan skall vi självklart ha roligt också för då lär vi oss lättare och alla känner att det är ok att misslyckas för att lyckas. Nu kör vi!

Innehåll

 

Terminsplanering år 3 Idrott och Hälsa VT-2018

 

 

 

V.2      Introduktion och terminsupplägg/Lekar-Ringo

 

V.3      Åk 3 Fångarna på Älvsåker-vi jobbar med en kompis och försöker klara olika roliga uppdrag på en minut. Klarar man uppdraget får man en nyckel./Brottning-vi utmanar varandra i brottning på tjockmatta.

 

V.4      Åk 3 Hinderbana-vi arbetar med en kompis och kör varannat varv/Gruppuppgift, Bygga egna hinderbanor- vi bygger en hinderbana tillsammans i en lite grupp och redovisar sedan för varanadra och testar alla banorna.

 

V.5      Åk 3 Hopprep kort/långt- vi tränar på att hoppa rep på olika sätt, själva och tillsammans med en kompis. Vi lär oss hoppa långhopprep tillsammans och försöker slå våra egna rekord.

 

V.6      Åk 3 Gatloppet- vi jobbar i små lag. Vi försöker springa så många gånger som möjligt genom gatloppet utan att bli träffade av gladiatorbollar och samla poäng. (Ej idrott Tisdag!)

 

V.7      Sportlov

 

V.8      Åk 3 Redskapsgymnastik, ringklockan- vi tränar olika övningar i redskapen; matta, räck, ringar och satsbräda. När man klarar en ny övning får man ringa i en klocka och då får man en härlig applåd från övriga i klassen. Stärker vårt självförtroende.

 

V.9      Åk 3 Pokemonbingo- vi jobbar men en kompis och letar efter pokemons i idrottshallen. När vi hittar en pokemon tittar vi på vårt pokedex och utför övningen som passar till den pokemonen vi just hittat. När vi gjort uppgiften slår vi med en tärning. Får vi siffrorna 1-3-6 har vi fångat pokemonen, men får vi 2-4-5 får vi göra om max 3 ggr./Tärningen- vi jobbar i grupper som skall utföra olika uppdrag efter att ha slagit en tärning som bestämmer vilket kort/uppdrag vi skall göra.

 

V.10 Åk 3 Danslekar- vi leker enkla danslekar som idoljage och lär oss bygga en egen dans till musik/lekar utan boll- vi leker djungeln. Vi bygger ett roligt landskap av alla redskap som sedan blir till en djungel där djuren apan, jaguaren och krokodilen smyger omkring och jagar oss.

 

V.11 Åk 3 Stafetter- vi jobbar i olika lag där ni får göra roliga stafetter där det gäller att ta sig fram på knasiga sätt/Redskapsbrännboll- vi spelar brännboll med olika bollar och springer en hinderbana när vi skickat iväg bollen. Utelaget måste göra olika samarbetsuppgifter för att bränna dig.

 

V.12 Åk 3 Hinderbana- Viktor bygger en spännande hinderbana som ni kör tills ni är helt färdiga/bollspel- vi spelar enkla bollspel i smålag. Vi tränar på att samarbeta, att vara en bra vinnare och förlorare, ha kul oavsett hur det går och göra vårt bästa.

 

V.13 Åk 3 Redskapsbingo- vi tränar olika redskapsövningar och spelar samtidigt bingo. När du klarat en övning får du vända på kortet och hittar där två nummer som du kanske har på din bingobricka? Får du en hel rad ropar du – Bingo!/Stationsträning- vi tränar styrketräning för hela kroppen i par med en kompis.(Lediga fre!)

 

V.14 Påsklov

 

V.15 Åk 3 Orientering inomhus- vi tränar på att passa kartan och att översätta kartans bild till verkligheten. Pokemonorientering och ritar egna banor som kompisarna får testa.

 

V.16 Åk 3 Samarbetsövningar- vi tränar på att jobba tillsammans och utnyttja gruppens styrkor i olika kluriga uppdrag./Pulspass- vi arbetar enskilt och i par där vi får kämpa med oss själva för att orka och hur vi tänker när vi blir trötta? Vad säger vi till oss själva när det blir riktigt jobbigt?

 

V.17 Åk 3 Freerunning- vi jobbar i par ute i skogen och turas om att vara ledare. Vi springer helt fritt i skogen i högt tempo under 1-2-3-4 minuter./Röda vita rosen- vi delas in i tre lag som alla får gömma en stafettpinne som vi sedan skall leta efter på skolgården. Alla tre lagen jagar varandra och när man kullar en i det laget vars pinne man skall hitta får man en ledtråd som kan gör att man till slut hittar pinnen. Vi tränar samarbete och löpning.

 

V.18 Åk 3 Konditionsträning Intervall- vi jobbar i grupper om 4 elever i varje grupp och springer korta sträckor i en bestämd ordning (Lediga må-tis!)

 

V.19 Åk 3 Orientering-Pokemonjakt- vi orienterar på skolgården med en kompis och letar efter pokemonkontroller/skolskogen- vi orienterar i skogen ovanför skolan på korta banor. (Lediga tors-fre!)

 

V.20 Åk 3 Orientering stjärnorientering- vi orienterar i par på banor som bara har tre kontroller i olika riktningar kring och utanför skolans område.

 

V.21 Åk 3 Orientering Banor A, B, C- vi orienterar på roliga banor med ca 5 kontroller på varje tillsammans med en kompis.

 

V.22 Åk 3 Discaton- vi tränar på att kasta och fånga en frisbee. Vi kastar runt en given bana och räknar kasten och försöker förbättra oss.

 

V.23 Åk 3 Brännboll- vi spelar sommarboll med olika redskap. Som vanlig brännboll men man får välja vad om man vill slå , kasta eller sparka en boll, frisbee eller fotboll (Lediga Ons!)

 

V.24 Åk 3 Fotboll- vi spelar fotboll tillsmmans/Klassen väljer- klassen röstar om vad ni vill göra sista lektionen.

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa åk 3

Idrott och hälsa - syfte

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Lekar och spel
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar och spel såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra. Jag börjar kunna hantera med och motgångar.
Jag deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag hanterar med- och motgångar.
Förstå och följa regler
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag känner till några regler i enklare lekar och spel och följer dem till viss del.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem relativt väl.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer
Dans och rytmik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Simning (endast åk 2-3)
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning
Jag känner mig trygg i vattnet och kan förflytta mig med relativt god teknik
Jag har god vattenvana och uppnår kunskaps-målen för åk 2, dvs 25 meter i magläge och 10 meter i ryggläge.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i uteverksamhet i min närmiljö
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Jag har viss kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om och kan tillämpa allemansrättens grunder.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag har viss kännedom om hur en karta fungerar och känner till enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning, ex. framför, bakom, vid sidan av…
Jag förstår hur en karta är uppbyggd och fungerar och kan till viss del orientera mig i min närmiljö, ex. klassrum och skolgård.
Jag kan orientera mig i min närmiljö, och förstår enkla kartskisser, t.ex skolgårdskartor och skattkartor.
Hälsa
 • Idh  1-3
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.)
Jag kan använda ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Ansvar - utrustning
 • Idh
Jag kommer ombytt till lektionerna och har med mig rätt utrustning
Ansvar - hygien
 • Idh
Jag förstår betydelsen av att sköta min hygien i samband med idrottsaktiviteter och visar detta genom att komma ombytt och duscha efter idrottslektionen
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
Jag tar visst ansvar för mig själv under genomgångar och behöver utveckla min förmåga att lyssna och ta in instruktioner. Ex vara uppmärksam och lyssna vid samling, samt tala i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar oftast eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: