Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Sv Insändare

Skapad 2018-02-05 17:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva insändare samt ge respons.
Grundskola 7 – 8 Svenska
I det här arbetsområdet ska du lära dig att argumentera för din sak i form av en insändare.

Innehåll

Insändare ht 16

Du ska läsa andras insändare samt skriva en egen insändare som du sedan bearbetar med ledning av respons du fått. Du ska även ge respons på några kamraters insändare.

Allt detta görs under lektionstid. Planera din tid väl. 

Mål för elev

Du ska lära dig hur en insändare är uppbyggd.

Du ska kunna skriva en insändare.

Du ska kunna ge respons på andras insändare och kunna bearbeta din egen med ledning av respons du fått. 

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv skriva en egen insändare som du lämnar in. Som avslutning på arbetsområdet ger du respons på några klasskompisars insändare genom att kommentera insändarna. Du får också respons på din egen insändare och bearbetar den med ledning av responsen du fått. 

Bedömning

Se bedömningsmatris nedan.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Jä vt 18 åk 7 Sv Insändare

Nivå 1
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Nivå 2
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Nivå 3
DU kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll
Du har i stort sett följt instruktionen för uppgiften. Innehållet är enkelt Enkla argument med exempel /enkelt innehåll Åsikten framgår Du ger exempel från egen erfarenhet.
Du har följt instruktionen för uppgiften. Innehållet är utvecklat Utvecklade argument med konkreta exempel och förklaringar Åsikten framgår tydligt Du har med motargument och visar att du förstår andras åsikter. Dina exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget. Det råder viss balans mellan det allmänna och personliga.
Du har följt instruktionen för uppgiften. Innehållet är välutvecklat. Välutvecklade argument med konkreta exempel och förklaringar. Åsikten framgår tydligt. Du har med utvecklade motargument (+svar) och visar tydligt att du förstår andras åsikter. Dina exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Det råder god balans mellan det allmänna och personliga.
struktur
Du har delat in texten i stycken. Du har en inledning eller avslutning.
Väl fungerande styckeindelning – oftast korrekt markerade. Du har en relativt välfungerande inledning och avslutning.
Väl fungerande styckeindelning - alltid korrekt markerade. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd. Du har en välfungerande inledning och avslutning.
meningsbyggnad
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. (Du har alltså radat meningar och bara skiljt dem åt med kommatecken).
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord. Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten.
ordval
Dina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Texten visar viss variation i ordval. Dina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Texten visar variation i ordval. Dina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är du nyskapande och kreativ, t.ex. genom att använda bildspråk. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
interpunktion och stavning
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett ganska korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett korrekt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett korrekt sätt.
ge respons
Du kan ge en enkel respons på en insändare.
Du kan ge en utvecklad respons där du motiverar dina åsikter och förslag.
Du kan ge en väl utvecklad respons där du motiverar din respons väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: